Sökning: "Oskar Pålsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Oskar Pålsson.

 1. 1. Insiderhandel : En studie om insiderhandel i de svenska bankerna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Simon Svensson; Oskar Pålsson; [2016]
  Nyckelord :Insiderhandel; abnormal avkastning; effektiva marknadshypotesen; assymetrisk information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att placera pengar på värdepappersmarknaden via aktier och fonder är populärt hos den svenska befolkningen. Inom ett företag kan vissa personer erhålla insiderstatus. Detta innebär att dessa personer har tillgång till potentiell aktiekursdrivande information som inte ännu är offentlig. LÄS MER

 2. 2. Kan ett plastkort laddas med lojalitet? - En fallstudie av IKEA Family Älmhult

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Joel Örner; Oskar Palmlund; Tobias Pålsson; [2007]
  Nyckelord :kundklubbar; lojalitetsprogram; relationsmarknadsföring; strategi; lojalitet; ikea; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: Idag har de flesta detaljhandelsföretag någon form av kundklubb för att stärka banden mellan sig och sina kunder. Men skapar kundklubbar lojala kunder per automatik, eller krävs det mer än vad de flesta företag erbjuder idag? IKEA Family är en av de kundklubbar som funnits längst och på varuhuset i Älmhult upplever man inte att potentialen med kundklubben utnyttjas fullt ut då relationerna med medlemmarna inte utvecklas i önskvärd utsträckning. LÄS MER

 3. 3. - Jasså, det var här du hamnade till slut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Oskar Palmlund; Tobias Pålsson; Joel Örner; [2006]
  Nyckelord :Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Detaljhandelsarbete har målats upp som ett lågstatusyrke i såväl media, litteratur, som av branschen själv under alla de tre år som vi har studerat Retail Management vid Lunds Universitet. Med hjälp av teorier kring status och angränsande begrepp, samt intervjuer med företrädare för både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer försöker vi i denna studie finna svar på vad som förklarar varför arbete inom detaljhandeln har den status det har. LÄS MER