Sökning: "Oskar Strömberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Oskar Strömberg.

 1. 1. Direct Material Safety Stock Standard - A Study at IKEA Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Safety stock; safety time; safety stock under MRP; inventory control; Combining safety stock and safety time; decision support framework; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Direct Material Safety Stock Standard Authors: Oscar Gustavsson, Oskar Strömberg Supervisors: Gustaf Lilja, IKEA Industry Eva Berg, Division of Industrial management and logistics, Lund University Contribution: This thesis has been a complete elaboration between the two authors. Each author has been involved in every part of the process. LÄS MER

 2. 2. Antibiotic free and optimised protein production using Escherichia coli

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Mathias Engström; Olle Pontén; Carlsson Philip; Nadeen Bahnam; Ella Strömberg; Oskar Westlin; [2018]
  Nyckelord :TAT; recombinant protein production; optimisation; fermentation; chromatography; protein purification; filtration; excretion system; affibody; biopharmaceuticals; validation;

  Sammanfattning : Affibody® molecules are small therapeutic proteins which mimics antibody functionality. This is a report of several methods for increasing productivity and yield in recombinant production of Affibody® molecules. LÄS MER

 3. 3. Magic Formula Investing and The Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Magic Formula; Efficient Market Hypothesis; Fama and French three-factor model; CAPM; Swedish stock market; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to contribute to the existing research within the subject of the Magic Formula. The investment strategy will be tested on historical data for companies on the Stockholm stock exchange during the period 2007-04-01 to 2017-03-31. The return will be benchmarked against OMXS30 as an indicator of the market return. LÄS MER

 4. 4. Är religiösa människor lyckligare? : En kvantitativ studie om sambandet mellan religiositet och lycka i skilda nationella kontexter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oskar Strömberg; [2017]
  Nyckelord :Religiositet; religiösa sammankomster; lycka; sociala nätverk; social delaktighet; emotionellt stöd; sekularisering;

  Sammanfattning : Religiositet och dess effekt på lycka är något som under de senaste decennierna varit föremål för omfattande undersökning. Många gånger återfinns en länk mellan religiositet och lycka, men vilka de bakomliggande mekanismerna är varigenom religiositet leder till ökad lycka återstår en del oklarheter om. LÄS MER

 5. 5. Process and information mapping for a combined container depot and terminal

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Oskar Strömberg; [2016]
  Nyckelord :container; depå; terminal; försörjningskedja; kartläggning;

  Sammanfattning : Oxelösunds hamn har identifierat den kombinerade depån och terminalen de driver i Stålhamnen, Oxelösund, som en trång sektor. Depån och terminalen undersöktes med hänseende på hur den fysiska hanteringen påverkar uppfattningen om att de bidrar till att ytan de bedrivs på ses som en trång sektor. LÄS MER