Sökning: "Oskar Strömberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Oskar Strömberg.

 1. 1. Implementation av ett digitalt biljettsystem anpassat för universitetsstudenter : med hänsyn till tillit och pålitlighet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Databas och informationsteknik; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jesper Jissbacke; Uno Österman; Filip Nyberg; Agnes Öberg; Emil Strömberg; David Forslöf; Jesper Carlsson; Oskar Lindström; [2020]
  Nyckelord :Biljettsystem; digitalisering; digitalt; tillit; pålitlighet;

  Sammanfattning : Det nuvarande biljettsystemet för studentevenemang på Linköpings universitet genomförs nästan uteslutande genom fysiska biljettsläpp. Enligt en marknadsundersökning genomförd vid Linköpings universitet var 97% av biljettköparna och 96% av arrangörerna positivt inställda till att övergå till ett digitalt biljettsystem. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ intervjustudie med fokus på önskvärt och uppfattat ledarskapsbeteende hos ishockeyspelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap; Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

  Författare :Emil Strömberg; Oskar Gregersen; [2020]
  Nyckelord :Ledarskapsbetende; multidimensionella ledarskapsmodellen; prestation; tillfredsställelse;

  Sammanfattning : Det har visat sig vara en brist på kunskap över ishockeyspelares perspektiv på önskvärt och uppfattat ledarskapsbeteende inom svensk ishockey för att kunna maximera sin prestation och få en trivsam miljö. Syftet med studien var att undersöka vilka ledarskapsbeteenden som har betydelse för manliga och kvinnliga ishockeyspelares för deras prestation och tillfredsställelse. LÄS MER

 3. 3. Applicability of Constraint Solving and Simulated Annealing to Real-World Scale University Course Timetabling Problems

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Almay; Oskar Strömberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The university course timetabling problem is the problem of creating a schedule for university courses under certain constraints. The decision variant of this optimisation problem is NP-complete. We have researched this problem and implemented the heuristic simulated annealing. LÄS MER

 4. 4. Direct Material Safety Stock Standard - A Study at IKEA Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Safety stock; safety time; safety stock under MRP; inventory control; Combining safety stock and safety time; decision support framework; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Direct Material Safety Stock Standard Authors: Oscar Gustavsson, Oskar Strömberg Supervisors: Gustaf Lilja, IKEA Industry Eva Berg, Division of Industrial management and logistics, Lund University Contribution: This thesis has been a complete elaboration between the two authors. Each author has been involved in every part of the process. LÄS MER

 5. 5. Antibiotic free and optimised protein production using Escherichia coli

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Mathias Engström; Olle Pontén; Carlsson Philip; Nadeen Bahnam; Ella Strömberg; Oskar Westlin; [2018]
  Nyckelord :TAT; recombinant protein production; optimisation; fermentation; chromatography; protein purification; filtration; excretion system; affibody; biopharmaceuticals; validation;

  Sammanfattning : Affibody® molecules are small therapeutic proteins which mimics antibody functionality. This is a report of several methods for increasing productivity and yield in recombinant production of Affibody® molecules. LÄS MER