Sökning: "Oskar Sundström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Oskar Sundström.

 1. 1. Den obrydda generationen? - En kvalitativ intervjustudie om ungas nyhetsvanor under coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Thorn; Oskar Sundström; Tove Christensen; [2021-02-05]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemi; Unga; Media; Nyheter; Nyhetsvanor; Nyhetskonsumtion; Kriskommunikation; Covid-19; Pandemic; Youth; Media; News; News habits; News consumption; Crisis communication;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic in Sweden, the younger generation has been portrayed by themedia as an unconcerned group that doesn't follow the Covid-19 restrictions issued by thePublic Health Agency of Sweden and the Swedish government. In our study, we wanted tolook into if and how the pandemic has had an impact on the youths news habits and choice ofnews sources. LÄS MER

 2. 2. En Säker Digital Resa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Oskar Ovrin; Rickard Stensved; Fredrik Sundström; [2020]
  Nyckelord :informationssäkerhet; digital transformation; Technology Threat Avoidance Theory; säkerhetsutmaningar; informationssäkerhet process; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Allt fler organisationer genomför digitala transformationer för att kunna effektivisera och för-bättra interna affärsprocesser. Denna studie fokuserar på hur komponenter från CIA-triaden och den mänskliga faktorn påverkar informationssäkerhet och varför dessa är viktiga att ta i beaktning vid genomförandet av digital förändring. LÄS MER

 3. 3. Religionsundervisning och värdegrundsarbetet i kristna konfessionella skolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Anna Sundström; [2017]
  Nyckelord :Konfessionell; friskola; uppfostran; religionsundervisning; värdegrund; likabehandlingsplan; etik och moral;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to investigate how the subject of religious studies was portrayed by teachers when it comes to selection and implementation of the subject in Christian confessional schools. Also how the schools and teachers depicted how religion permeated their daily activities. LÄS MER

 4. 4. Zara Larsson och den manliga hatvågen : En kritisk diskursanalys på den tryckta pressens skildring av artisten Zara Larssons uttalanden om Bråvallafestivalen 2015

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Oskar Carlsson; Sofia Sundström; [2016]
  Nyckelord :critical discourse analysis; journalism; gender analysis; Medieinnehåll; journalistik; kritisk diskursanalys; genus; näthat;

  Sammanfattning : Zara Larsson and the male haters.A critical discourse analysis of the medias depiction of the singer Zara Larsson’s commentary on Bråvallafestivalen 2015Zara Larsson, born in 1997, is a famous, young swedish singer. Besides her career in music she is also famous for her feminist thoughts in social media. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap : ett verktyg under förändringsarbeten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Sundström; Oskar Häger; [2016]
  Nyckelord :ledarskap; ledare; förändringsarbete; organisationsförändring; transaktionellt ledarskap och transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Studien undersöker ledarskap ur ledarens perspektiv i organisationer som genomgått en större förändring, exempelvis en ekonomisk kris. Syftet är att ta reda på hur ledarskapet har bedrivits och vilka faktorer som varit utmärkande i ledarskapet. LÄS MER