Sökning: "Oskar Svanström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar Svanström.

 1. 1. Developing a modular, high-interaction honeypot using container virtualization

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Magnus Jonsson; Alexander Lysholm; Sophia Pham; Benjamin Sannholm; Oskar Svanström; Johan Valfridsson; [2021-09-14]
  Nyckelord :honeypot; container-based virtualization; docker; security; data collection; modular software design; SSH; database design; network monitorization;

  Sammanfattning : A significant increase of attacks combined with companies neglecting cybersecurity posesa problem for the ever-growing number of Internet-connected devices. With honeypottechnology being an invaluable tool for understanding adversaries’ strategies, this projectaims to develop a modular honeypot that is able to evolve. LÄS MER

 2. 2. Projektledning i offentlig sektor : En studie av strategi i ESF-finansierade projekt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lina Svanström; Oskar Frank; [2010]
  Nyckelord :Project managing; steering group; stakeholders; public sector; uncertainty; Projektledning; styrgrupp; intressenter; offentlig sektor; osäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hela 40 procent av EU:s totala budget går till ett område kallat ”Hållbar tillväxt”, vilket främst utgörs av EU:s regionalpolitik. Regionalpolitiken är till för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i EU och därmed bidra till en mer harmonisk utveckling inom hela EU. LÄS MER