Sökning: "Oskar Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Oskar Svensson.

 1. 1. Reducering av slöserier och problem i Scanias boxförrådsprocess : En fallstudie av ett förråd på Scania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Svensson; Oscar Karlsson; Oskar Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; effektivisering; materialhantering; lageroptimering; muda; förråd; processkartläggning; lager;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna studie handlar om ett boxförråd på Scanias hyttfabrik i Oskarshamn. Studien grundades sig i ett uppdrag från en logistikutvecklare på Scania. LÄS MER

 2. 2. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 3. 3. Regler och handlingsutrymme i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rasmus Frolov; Oskar Åhl; [2020]
  Nyckelord :street-level bureaucracy; discretion; social work; homelessness; categorization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to research how social workers working with homelessness use their discretion in relation to the categorization of clients. This study was performed in the context of a new guideline being set at the researched organization. LÄS MER

 4. 4. Barns möjlighet till inflytande på fritidshem -En studie om maktutövning och barns inflytande.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Nilsson; Hampus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Pastoral makt; Disciplinär makt; Inflytande; Fysisk aktivitet; Fritidshem;

  Sammanfattning : Inflytande på fritidshemmet är för många en självklarhet och fritidshemmets innehåll ska präglas utav elevernas intresse. Studien undersöker maktutövning mellan fritidspedagoger och elever kopplat till inflytande. LÄS MER

 5. 5. Marknadsinflytandets påverkan på aktiens prissynkronicitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oskar Lejonberg; Tobias Svensson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Price synchronicity; Market power; Diversification; Swedish Stock Market;

  Sammanfattning : This report studies the relationship between firms’ market power and their behavior in the equity market. To examine this relationship, the operating margin and weekly returns for 50 companies listed at the Stockholm exchange has been analyzed. LÄS MER