Sökning: "Oskar Therén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar Therén.

 1. 1. Optimization of graphical performance in a motion-based web game : Improving design and implementation of a game measured by frame rate

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Oskar Therén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis uses Chrome Timeline tool, Firefox Canvas Debugger and an FPS module to evaluate performance issues in a motion-based web game built with the framework Phaser. For each issue an explanation of how it is found and a proposed solution is given. LÄS MER

 2. 2. Iterativ utveckling av en adaptiv bildvisare för mobila plattformar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Patrik Andersson; David Berntsen; Tobias Hultqvist; Jesper Post; Fredrik Schlyter; Sebastian Sibelius Parmbäck; Oskar Therén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta dokument behandlar ett kandidatarbete gjort av sju datateknikstudenter från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Arbetet gick ut på att utveckla en webbapplikation för att visa bilder. LÄS MER