Sökning: "Oskar Vateman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Vateman.

  1. 1. Mitigation and handling of non-deterministic tests in automatic regression testing

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Axel Berglund; Oskar Vateman; [2020]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER