Sökning: "Oskar Wilhelmsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Oskar Wilhelmsson.

 1. 1. Evaluation of Video Stabilisation Algorithms in Dynamic Capillaroscopy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oskar Wilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :video stabilisation; capillaroscopy; simulation; CBV; videostabilisering; kapilläroskopi; simulering; CBV;

  Sammanfattning : In the field of dynamic capillaroscopy, measurements of the capillary blood cell velocity (CBV) give significant insight into the human body. For instance, diabetes, hypertension and peripheral arterial occlusive disease all affect CBV. LÄS MER

 2. 2. Macroeconomic determinants of the time-varying correlation between stock and bond returns: A study of the Swedish market

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Oskar Wilhelmsson; Jakob Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :Time-varying correlation; stock-bond correlation; macroeconomic determinants; flight-to-quality; currency value;

  Sammanfattning : This paper investigates how and to what extent realized fundamental macroeconomic factors affect the time-varying correlation between stock and bond returns on the Swedish financial market. We use daily return data of the OMXS30 and Swedish government bonds, and monthly or quarterly data of macroeconomic factors. LÄS MER

 3. 3. Genomförbarhetsstudie av att känna igen två tankemönster i följd med EEG

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Oskar Wilhelmsson; Victor Wikén; [2015]
  Nyckelord :EEG; MindWave; BCI; feature vector; pre-processing; k-NN; dimensionality reduction; classification algorithm; EEG; MindWave; BCI; egenskapsvektor; förbehandling; k-NN; dimensionalitetsreducering; klassificeringsalgoritm;

  Sammanfattning : Studien implementerade ett hjärna-dator-gränssnitt med hjälp av EEG-instrumentet MindWave Mobile Headset. Vi undersökte om det var möjligt att utföra fyra operationer genom att använda tankemönster. Fyra försökspersoner deltog i studien. Deras uppgift var att tänka i två tankemönster i följd som resulterade i en operation. LÄS MER