Sökning: "Oskar Zander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar Zander.

 1. 1. Guldklocka för trogen tjänst - ett minne blott? En fallstudie som studerar vilka motivationsfaktorer samt behov som uttalat beaktas och hur dessa praktiseras i realiteten inom ett callcenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Ankarås; Oskar Zander; [2023-02-16]
  Nyckelord :motivationsfaktorer; behov; callcenter; personalomsättning; organisatoriskt hyckleri; löskoppling;

  Sammanfattning : Trenden att byta arbetsplats mer frekvent har ökat de senaste åren, och antas inte vända. Detta innebär stora utmaningar för organisationer, särskilt callcenters. LÄS MER

 2. 2. Standardisering och upplevelser i globaliseringens spår: Vad betyder utvecklingen för galleriorna

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Nicolas Nath; Oskar Zander; [2009]
  Nyckelord :Standardization; differentiation; experiences; consumer preferences; shopping-malls; globalization;

  Sammanfattning : Some theorist, like George Ritzer and Max Weber, claim that everything has its optimal process and that all companies therefore will strive towards standardization. Researchers like Paco Underhill and Pine & Gilmore on the other hand, claim that an increasingly global competition forces businesses to focus more on consumer demands, experiences and differentiation. LÄS MER