Sökning: "Oskuld"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Oskuld.

 1. 1. Är det konstigt att jag blev chockad? : Berättelser om ett brott och om transfeminina personer i svensk offentlig media på 1970-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Valerie Mol; [2020]
  Nyckelord :transgender studies; transhistoria; Cornelis Vreeswijk; dagspressen; berättelser; hat;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det i dagspressen skrevs om Cornelis Vreeswijk och de två transsexuella kvinnor som han misshandlade i februari 1975, genom att analysera artiklarna som berättelser som ämnar tillskriva brottet mening och moral. Dessutom är syftet att undersöka hur transfeminina personer porträtterades i andra artiklar omkring 1970-talet. LÄS MER

 2. 2. Myter om sexualitet i en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Johansson; [2020]
  Nyckelord :SNI; samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; sex- och samlevnad; naturkunskap; myter om sexualitet; gymnasieelever; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Naturkunskap har jämfört med de andra gymnasiegemensamma ämnena relativt låg måluppfyllelse och det finns en föreställning bland eleverna om att naturvetenskap är krångligt och något som inte direkt berör dem. Ett sätt att öka motivation och därmed måluppfyllelse, vilket stödjs av de nationella styrdokumenten och forskning, kan vara att arbeta med tvärvetenskapliga ämnesområden och aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, så kallas SNI-undervisning. LÄS MER

 3. 3. Hellre fria än fälla - En granskning av beviskravet och alternativhypoteser i brottmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ikram Asry; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminallaw; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar beviskravet i brottmål och alternativa hypoteser i förhållande till åklagarens gärningspåstående. Beviskravet innebär att rättens övertygelse om den tilltalades skuld ska vara ställd bortom rimligt tvivel. Eftersom att lagreglering saknas om beviskravet har detta fastställts i praxis. LÄS MER

 4. 4. Man vill bli älskad : En litterär analys av manlighet i Doktor Glas och Gregorius

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Sörbrand; [2019]
  Nyckelord :Doktor Glas; Hjalmar Söderberg; Gregorius; Bengt Ohlsson; Maskulinitet; Manlighet; Litteratur; Sekelskiftet 1900;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en litterär analys gjorts av maskuliniteter i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Bengt Ohlssons Gregorius. Uppsatsen har avgränsats till att enbart studera karaktärerna Glas och Gregorius. Den teori som främst använts är R. LÄS MER

 5. 5. Snacket dagen efter - En enkätstudie om gymnasieelevers attityder och språkbruk kring sex och sexualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Towe Viksten; [2019]
  Nyckelord :Normer; attityder; språkbruk; socialkonstruktivism; oskuld; sex; sexualitet; gymnasieelever Norms; attitudes; language; social constructivism; virginity; sexuality; high school students; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelse om gymnasieelevers attityder och språkbruk gällande sex och sexualitet. En kvalitativ och kvantitativ analys användes på enkätundersökningen som genomfördes under våren 2019 i tre olika städer i Sverige. LÄS MER