Sökning: "Osman Ibrahim"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Osman Ibrahim.

 1. 1. Effektivisera materialhanteringen i Volvo CE:s tankmontering

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Osman Ibrahim; [2020]
  Nyckelord :Lean; hydraulic; fuel; tank; Poka Yoke; Volvo; material; cleanliness-control; Lean; hydraul; bränsle; tank; Poka Yoke; Volvo; material; renhetsklassning;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på Volvo Construction Equipments anläggning i Hallsberg. Projektet utgick på att studera materialhanteringen i tankmonteringen. VCE monterar idag cirka 50 hydraul- och bränsletankar om dagen och har uppemot 20 olika typer av tankar för Volvos hjullastare och ramstyrda dumprar. LÄS MER

 2. 2. Smart Energy Solutions as TechnologicalConfigurations : Implications on theOrganizational Strategy

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik; KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :NADA OSMAN; IBRAHIM ELNOUR; [2016]
  Nyckelord :Smart Energy Solutions; Energy efficiency; Smart home; Technological Configurations; Innfusion; Smart Energy Solutions; Energieffektivitet; smarta hem; tekniska konfigurationer; Infusion;

  Sammanfattning : Den länge stabila elbolagssindustrin genomgår stora förändringar. Regelverk, miljömässiga problem, framsteg inom förnybar generering och ICT har orsakat allvarliga tryck på affärsmodellerna för konventionella elbolag. LÄS MER

 3. 3. Regional innovation strategy that dosen't exist : The case of Duhok region

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Reving Ibrahim Osman; [2015]
  Nyckelord :Innovation; innovation strategy;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to examine the Duhok region’sinnovation strategy and to be able to see how regionaldevelopment and the entrepreneurial development tackle theinnovation and innovation strategy in everyday life.Theory: The starting point for the theoretical framework for this study isthe concept of innovation – what is it and why is it valuable to anorganization? But the focus of the study is to compare theSörmland region innovation strategy with the Duhok regioninnovation strategy, if Duhok has an innovation strategy. LÄS MER

 4. 4. Omorganisering av modersmålsstöd i Malmö stads förskolor / Reorganization of native language support in Malmo’s kindergartens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Dinka Prlja; Diana Ibrahim Osman; [2015]
  Nyckelord :Omorganisering; reform; förskola; modersmål; modersmålsstöd; andraspråksinlärning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur två förskolor har tillämpat det dagliga arbetet efter reformen som trädde i kraft 1 juni 2014 i Malmö stad. Reformen omfattar omorganisering av modersmåls- stödjande och avveckling av modersmålstränarna i samtliga förskolor. LÄS MER

 5. 5. Varför fick inte vi undervisning i svenska som andraspråk? : En undersökning mellan två olika skolor om hur elever placeras i svenska som andraspråkundervisning i Uppsala kommun.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Helin Ibrahim Osman; José Minotta; [2015]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; beslutsfattande; ämnesval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER