Sökning: "Osteoarthritis hip knee"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Osteoarthritis hip knee.

 1. 1. Rörelserädsla och self-efficacy för fysisk träning innan och efter deltagande i artrosskola : En icke-experimentell longitudinell enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vilma Olsson; Frida Danarp; [2021]
  Nyckelord :Osteoarthritis hip knee; behavioral medicine; physiotherapy; Self-efficacy for exercise scale; Tampa scale for Kinesiophobia; Artros höft knä; beteendemedicin; fysioterapi; Self-efficacy för fysisk träning skala; Tampaskalan för kinesiofobi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligt vid artros är låg aktivitetsnivå. I behandlingsprogrammet artrosskola är fysisk träning en intervention. Predicerande faktorer för om beteendet fysisk träning kommer utföras är self-efficacy samt rörelserädsla. LÄS MER

 2. 2. Mediolateral knärörelse under upp- och nedresningar på ett ben för individer med unilateral höftartros och asymptomatiska individer : En jämförande studie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Nathalie Karlström; [2020]
  Nyckelord :Enbensresning; Frontalplan; Kinovea; Rörelseanalys; Tid;

  Sammanfattning : Introduktion: Personer   med höftledsartros har visats ha en ökad risk att drabbas av knäledsartros. En   förändrad belastningsfördelning och ett förändrat rörelsemönster i   sagittalplan har visats finnas både i den kontralaterala och ipsilaterala knäleden   hos de med ensidig höftledsartros vilket tros vara en del av de bakomliggande   orsakerna. LÄS MER

 3. 3. Produktutveckling för behandling av artros i hemsjukvården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Eva Nilssson; [2020]
  Nyckelord :Artros; produktutveckling;

  Sammanfattning : Artros är en av de största folksjukdomarna, och det drabbar 25% av befolkningen i Sverige som är över 55 år. Trots att artros är en vanlig sjukdom så är den på många sätt förbisedd, i förhållande till hur många som lider av artros och vad den kostar individer och samhället. LÄS MER

 4. 4. Motion asymmetry and body fat in Swedish riding school horses : is there a connection?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emma Wärnsberg; [2020]
  Nyckelord :horse; equine; motion asymmetry; BCS; body fat; riding school; lameness;

  Sammanfattning : In Sweden, there are about 18 000 riding school horses and in 2018 almost five million riding hours took place in Swedish riding schools. A recent study found that overweight is common in riding school horses, 28 % had a BCS ≥ 7. It has been reported that the prevalence of overweight and obesity in the equine population has increased worldwide. LÄS MER

 5. 5. The influence of educational attainment and immigration status on outcomes of a national self-management program for hip and knee osteoarthritis – results on 22 741 patients from the BOA register

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för folkhälsovetenskap

  Författare :Erik Unevik; [2018]
  Nyckelord :Osteoarthritis; sociodemographic; immigration status; socioeconomic position; rehabilitation; physiotherapy; adherence;

  Sammanfattning : Background: Supervised exercise and delivered education are first step treatment for knee, hip and hand osteoarthritis (OA) according to international guidelines. It is uncertain whether OA outcomes from participation in the Swedish self-management program “Better management of Osteoarthritis (BOA)” differs for participants with different sociodemographic background. LÄS MER