Sökning: "Osteologi"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet Osteologi.

 1. 1. Violent Lives, Violent Deaths : An osteological analysis of the medieval cemetery at Helgeandsholmen, Stockholm

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Josefine Söderberg; [2023]
  Nyckelord :Arkeologi; osteologi; helgeandsholmen; stridsskador; våldsskador; medeltid; medeltida sjukvård;

  Sammanfattning : This essay includes osteological and pathological analyses on selected individuals from the medieval cemetery at Helgeandsholmen, Stockholm. All of the individuals have been selected based on information that indicates that they have suffered trauma caused by violence. LÄS MER

 2. 2. Gillhög ur ett paleopatologiskt perspektiv - En paleopatologisk undersökning av det humanosteologiska materialet från gånggriften Gillhög (Barsebäck socken, Skåne).

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Linnea Broman; [2023]
  Nyckelord :Paleopathology; Neolithic; Health; Passage grave; Barsebäck parish; Gillhög; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The purpose of the analysis was to study the health of early farmers. To achieve this, the aim was to make a paleopathological analysis of the osteological material from the passage grave Gillhög in Barsebäck parish (Skåne). LÄS MER

 3. 3. Skarpt våld : Traumaspår på skelettet, med utgångspunkt hos fyra individer från S:t Hans medeltida kyrka i Visby

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ronja Bågling; [2023]
  Nyckelord :St Hans church; Visby; sharp force trauma; osteology; execution; medieval; medieval laws; S:t Hans kyrka; Visby; skarpt våld; huggskador; osteologi; avrättning; medeltid; medeltida lagar;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fyra individer som kommer från S:t Hans medeltida kyrka i Visby, Gotland. Samtliga av dessa individer uppvisar tydliga indikationer på att de har fallit offer för våldshandlingar av skarpt slag, varav två av dem avrättade. LÄS MER

 4. 4. Röekillorna unsealed – an osteological analysis of the seal remains at Röekillorna Spring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Tea Jahrehorn Önnerfors; [2023]
  Nyckelord :zooarchaeology; osteological research; offerings-and burial; pinnipedia; grey seals; Neolithic; Iron Age; wetlands; pre-historical Scania; Baltic Sea; Röekillorna Spring; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Zooarchaeological studies have played a crucial role in understanding the pre-historic societies of Scania. The analysis of animal remains from archaeological sites has provided insights into the subsistence strategies, economic practices, and cultural beliefs of the people who lived in the region. LÄS MER

 5. 5. Jakten och jägaren : En osteologisk analys av säl- och människoben från en begravningsplats på Gotska Sandön

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Karolina Wälivaara; [2023]
  Nyckelord :Seal; seal hunting; Säludden; Gotska Sandön; Fårö; Gotland; Baltic Sea; Middle Ages; osteology; Säl; säljakt; Säludden; Gotska Sandön; Fårö; Gotland; Östersjön; medeltid; osteologi;

  Sammanfattning : I denna uppsats diskuteras jakten och nyttjandet av säl på Gotska Sandön, med utgångspunkt i en osteologisk analys av säl- och människoben från en begravningsplats på öns norra kust. Diskussionen inkluderar dessutom jämförelser med arkeologiska lokaler och etnografiska beskrivningar från öar som Gotland, Stora Karlsö, Fårö och Runö. LÄS MER