Sökning: "Osteology"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Osteology.

 1. 1. Hunden på Gotland från stenåldern till järnåldern

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Emilie Olsson; [2020]
  Nyckelord :Dogs; dog types; zooarchaeology; Iron Age; Stone age; Bronze Age; Middle Age; osteology; Gotland; Sweden.;

  Sammanfattning : This essay has analyzed and compared measurements of at least 41 dogs from seven different locations on Gotland ranging periods from Stone Age to Iron Age. This essay’s focus was on studying what kind of different types of dogs there are in the different time periods on Gotland, but also what their usage may have been. LÄS MER

 2. 2. Kroppskultur på liv och död : En osteoarkeologisk studie av kroppskultur i ett gotländskt cistercienskloster

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Elfrida Östlund; [2019]
  Nyckelord :archaeology; osteology; medieval; monastic; Gotland; Arkeologi; osteologi; kloster; Gotland; cisterciensorden;

  Sammanfattning : This master thesis aims at portraying the living and dead body in Roma monastery at the island of Gotland through archaeological and osteological analyses. The osteo-archaeological material from Roma analysed consists of two individuals from coffin burials in the chapter-house and possibly four individuals from a chamber in the cloister. LÄS MER

 3. 3. Investigating health in medieval Uppsala : An osteological analysis of skulls from the anatomical collection of Museum Gustavianum

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Varvara Papamargariti; [2019]
  Nyckelord :human osteology; health; cranial pathologies; dental disease; Middle Ages; medieval; Uppsala;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hälsan i det medeltida Uppsala genom osteologiska analyser på 32 skallar från Gustavianums anatomiska samling. Skallarna i fråga är del av en större grupp med mänskliga benrester som hittades vid Östra Ågatan år 1909. LÄS MER

 4. 4. Livet på Gotska Sandön : Ett långtidsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Johanna Starck; [2019]
  Nyckelord :Gotska Sandön; Osteology; Osteoarchaeology; archaeology; hunter-gatherers; seal hunting; Baltic sea.;

  Sammanfattning : Gotska Sandön is the Baltic ocean’s most isolated island, located approximately 40 kilometres north from the closest civilisation. Today the island serves as a national park and a tourist attraction. The remoteness has made the island a difficult place to reach both in the past and today. LÄS MER

 5. 5. Gravarna från Nygårds : en rumslig analys av ett järnåldersgravfält i Västerhejde socken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Saga Kynman; [2019]
  Nyckelord :Gotland; Iron Age; Burial ground; Spatial analysis; Osteology.;

  Sammanfattning : Throughout Scandinavia the funeral practices of the Iron Age were, in general, inhumation or cremation. The Iron Age society held many overarching beliefs but with a great ritual flexibility where practices could vary between communities. This study examines the Iron Age burial ground at Nygårds in the parish of Västerhejde, Gotland. LÄS MER