Sökning: "Osteoporos"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Osteoporos.

 1. 1. Dietary intake estimations of phosphorus : based on Swedish Market basket data 1999-2015

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Karolina Andersson; [2018]
  Nyckelord :phosphorus intake; Market basket study; calcium to phosphorus ratio; in-organic phosphorus; additives;

  Sammanfattning : Concerns regarding excessive phosphorus intake has been raised in the USA due to an increased usage of phosphorus containing additives in the food industry. Phospho-rus containing additives (inorganic phosphorus) are for example found in processed meat and cola-flavoured soft drinks. LÄS MER

 2. 2. Denosumab jämfört med alendronat vid långtidsbehandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Albert Henriquez Monteagudo; [2018]
  Nyckelord :Alendronat; Denosumab; Osteoporos;

  Sammanfattning : Bakgrund Osteoporos är den vanligaste skelettsjukdomen i Skandinavien. Ungefär varannan kvinna och var 4:e man kommer att drabbas av någon typ av fraktur under sin livstid. Med en åldrande befolkning kommer den medicinska och socioekonomiska effekten av osteoporos, särskilt postmenopausal osteoporos, att öka. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med osteoporos

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Gustav Trojefors; Morris Jegust; [2018]
  Nyckelord :Nurse; Nursing; Nursing interventions; Osteoporosis; Omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; Osteoporos; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Osteoporosis is a very common disease which causes suffering for the patient with reduced quality of life and increased mortality as a result. With an increasing lifespan of the global population, the incidence of osteoporosis also increases. LÄS MER

 4. 4. Effekten av fysisk aktivitet vid ångestsyndrom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Fjorde; Veronica Lövall; [2018]
  Nyckelord :Adjuvant behandling; Effekter; Fysisk aktivitet; Patienter; Ångestsyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fler än 216 miljoner människor i världen lider av ångestsyndrom. Ångestsyndrom orsakar lidande och kan påverka patienternas liv på ett negativt sätt. Ett stort antal av Sveriges sjukskrivningar är orsakade av ångestsyndrom och ångestsyndrom påverkar också världsekonomin negativt. LÄS MER

 5. 5. UPPLEVELSER AV FYSISK TRÄNING PÅ FRISKVÅRDSANLÄGGNING VID REUMATOID ARTRIT : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Danarp; [2017]
  Nyckelord :inflammatorisk ledsjukdom; fysisk aktivitet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) visar sig främst genom ledinflammationer, med symtom som smärta, nedsatt funktion och sjukdomsrelaterad trötthet. Samsjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar och osteoporos är stor. Många personer med RA kommer inte upp i nivån för hälsofrämjande fysisk aktivitet. LÄS MER