Sökning: "Otherness"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Otherness.

 1. 1. VI ÄR HÄR, TROTS ALLT! En diskursanalys av kvinnliga jazzsångerskors upplevelser av position i rum där jazz görs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Aldén; [2021-05-17]
  Nyckelord :Jazz singer; Women; Gender; Jazz; Reflexive interview; Instrument; Discursive analysis; Jazzsångerska; Kvinna; Kön; Jazz; Reflexiva intervjuer; Diskursanalys;

  Sammanfattning : In this thesis, discourse analyses are carried out on thirteen interviews with Swedish femalejazz singers. The main purpose is to explore how the female jazz singer experience her position in relation to gender and her instrument, singing. LÄS MER

 2. 2. Masthuggets asociala : En postkolonial analys av Zac O´Yeahs Tandooriälgen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :david gottfridson; [2021]
  Nyckelord :Zac O´Yeah; Postkolonialism; Otherness; Mimicry; Tandooriälgen;

  Sammanfattning : In this study, I analyze Zac O´Yeah´s novel Tandooriälgen (2006) and discuss how it relates to postcolonial theory and terms like otherness and mimicry. The novel takes place in a not so distant future, where Sweden and Europe have joined the Asian Union which is governed by India. LÄS MER

 3. 3. "Amerikanism eller pöbeldåd"? : Amerikansk lynchningspraktik i den svenskamerikanska pressen 1900–1922

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Victor Trollsås; [2021]
  Nyckelord :Swedish-American press; whiteness; lynchings; color line;

  Sammanfattning : This thesis investigates the notion, perception and mediation of whiteness in the Swedish-American immigrant newspapers coverage of lynchings of African-Americans between 1900–1922 and how the editors, of both the larger bourgeois and the smaller socialist and communist press, deployed it in the construction of the racial Swedish-American identity to mirror the contemporary American racial hierarchy.  A main departure point is that the Swedish-American identity, in part, was constructed in relation to other racialized groups in America but also to already existing groups in the American society such as the Anglo-Saxons, as the hegemon of what constituted whiteness, but also the descendants of African slaves as the polar opposite. LÄS MER

 4. 4. Hur beskrivs svenskhet och andra kulturer i samhällskunskapsböcker?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Pontus Åkesson; Alexander Mukka Nordlund; [2021]
  Nyckelord :interkulturell pedagogik; läroböcker; samhällskunskap; skola; svenskhet;

  Sammanfattning : Sweden is a country which has a diverse and multicultural population, stemming from a high immigration to the country. This diverse population is reflected in the student bodies of classrooms around the country and provide an arena for different cultures to interact. LÄS MER

 5. 5. Stadens syn på landet : Porträttering av landsbygd och glesbygd i Dagens Nyheter 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Rebecka Svenberg; [2021]
  Nyckelord :Constructivism; Otherness; Discourse; Discourse analysis; Rural and urban; Urban norm; Dagens Nyheter; Konstruktivism; Andrafiering; Diskurs; Diskursanalys; Land och stad; Urban norm; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den urbana normen i Stockholmsfokuserad nyhetsmedia. De frågeställningar som ligger till grund för studien är: Hur porträtteras landsbygd och glesbygd i en dagstidning med Stockholmsfokus? Kring vilka teman framställs landsbygd och glesbyd? Hur uttrycks relationen mellan land och stad? 41 artiklar har sorterats utifrån tema, nyhetens laddning, porträttering och utifrån om landsbygd nämns i relation till staden. LÄS MER