Sökning: "Ottar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Ottar.

 1. 1. Lövskogsgynnande åtgärders effekt på vitryggig hackspett : En studie över hur lövskogsåtgärder påverkar födoinsekter för den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos) i Västerbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Ottar Huber; [2020]
  Nyckelord :white-backed woodpecker; saproxylic insects; forest restoration; umbrella species;

  Sammanfattning : Due to heavily managed forests in Sweden, there has been a rapid decline of deadwood and deciduous-rich areas since the 1950s. As a result of this, 2000 forest species are now red-listed of which 700 is in heavy need of deadwood. LÄS MER

 2. 2. ”Är han farlig?" En granskning av benämningen av våldtäktsmän i tidningar från RFSU mellan 1936–1999

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Amanda Hultman; [2020]
  Nyckelord :Våldtäktsmän; Connells Maskulinitetsteori; hegemoniska män; delaktiga män; marginaliserade män; underordnade män; vem är våldtäktsmannen i olika tider; RFSU; Ottar; RFSU Bulletinen; Sexualfrågan; POPULÄR TIDSKRIFT- FÖR PSYKOLOGI OCH SEXUALKUNSKAP; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gating Networks in Learning Machines for Multimodal Data : Decision Fusion on Single Modality Classifiers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Óttar Guðmundsson; [2019]
  Nyckelord :Multimodality; Gating Networks; Decision Fusion; Learning Machines; Internet-Based Cognitive Therapy; ; Multimodal; Gating-nätverk; Decision Fusion; lärande maskiner; Internet-baserad kognitiv terapi;

  Sammanfattning : Different architectures of gating networks that aggregate information from multiple modalities and their suitability for decision fusion is investigated. The research question, how does a gating network for decision fusion in multimodal classification problem compare to other alternatives, is answered by a quantitative and inductive reasoning approach. LÄS MER

 4. 4. A Regional Analysis of Changing Climate Conditions and Glacier Mass Balance in Svalbard

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ottar Bergman; [2019]
  Nyckelord :glacier mass balance; model data; climate change; Svalbard;

  Sammanfattning : The Arctic archipelago of Svalbard has experienced among the greatest increases in temperature on Earth in the last few decades. The changing climatic conditions have a large impact on the glacier mass balance. This study makes use of a highresolution model dataset with data on climatic and glacier conditions on Svalbard from 1957 to 2018. LÄS MER

 5. 5. Multi-Objective Mixed-Integer Linear Optimisation of Aircraft Load Planning

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Kristján Óttar Rögnvaldsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A general multi-objective optimisation model is developed for the load planning decision process of a bulk loaded commercial aircraft, using the Airbus A321 fitted with additional fuel tanks as a baseline platform. The model’s input is a specific set of load items, with associated quantities, mass and volume. LÄS MER