Sökning: "Ottessa Moshfegh"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ottessa Moshfegh.

 1. 1. (Ensam)tid – En(samtid) : En tematisk närläsning av samtida ensamhet i Ottessa Moshfeghs Eileen (2015) och My Year of Rest and Relaxation (2018)

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Simon Brodding; [2023]
  Nyckelord :Ottessa Moshfegh; loneliness; contemporary; isolation; depression;

  Sammanfattning : This essay examines the portrayal of present-day loneliness in the novels Eileen (2015) and My Year of Rest and Relaxation (2018) by contemporary author Ottessa Moshfegh. The main point of departure for this examination has been through a literary sociological standpoint which claims the inevitable effects of the current time and place through which a work is being produced in, therefore, enabling an examination of modern-day loneliness even though the stories take place in an imagined past. LÄS MER

 2. 2. Skrattet är allt som blir kvar : En studie om kvinnor, humor och det smärtsamma i Ottessa Moshfeghs Ett år av vila och avkoppling och Carrie Fishers Vykort från drömfabriken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Hanna Konnebäck; [2022]
  Nyckelord :Humor; Kvinnlig humor; Carrie Fisher; Ottessa Moshfegh; Sorg;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar humor i texter skrivna av kvinnor, samt humors funktion och framställning genom några utvalda kvinnliga humordrag i förhållande till tragiska, svåra ämnen. Uppsatsen utgår från två verk – Ett år av vila och avkoppling av Ottessa Moshfegh och Carrie Fishers Vykort från drömfabriken. LÄS MER

 3. 3. Gränser och anti-natur : En urbanekologisk analys av Ottessa Moshfeghs My Year of Rest and Relaxation 

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Zelda Nahrendorf; [2021]
  Nyckelord :Ecocriticism; urban nature; urban ecology; thematic close reading; contemporary literature; anthropocene; isolation.; Ekokritik; urban natur; urban ekologi; tematisk närläsning; samtidslitteratur; antropocen; isolering.;

  Sammanfattning : This essay analyzes the depictions of urban nature in Ottessa Moshfegh’s novel My Year of Rest and Relaxation (2018). The theoretical framework consists primarily of Astrid Bracke’s thoughts on “urban ecology”, Christophe Den Tant’s descriptions of “the urban sublime” and William Cronon’s thoughts on the concept of “Wilderness”, all of which work in the ecocritical field. LÄS MER