Sökning: "Ottilia Ljung"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ottilia Ljung.

 1. 1. Är planering marknadsföring? : En studie om marknadsföring och stadsbyggnadsideal i Malmö

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ottilia Ljung; Sonia Tibblin; [2022]
  Nyckelord :Fysisk planering; Marknadsföring; Malmö; Planering; Platsmarknadsföring; Stadsbyggnadsideal; Urbanmorfologi.;

  Sammanfattning : Platsmarknadsföring är en strategi som fått allt större plats i kommuners arbete. Uppsatsen syftar till att undersöka platsmarknadsföring som planeringsstrategi och förstå vad platsmarknadsföring bidrar till. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet, ett bortglömt begrepp i planeringen? : En fallstudie mellan Karlskronas och Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ottilia Ljung; Jaqueline Dahllöf; [2020]
  Nyckelord :Folkhälsa; Fysisk aktivitet; Fysisk planering; Stödjande miljöer; Översiktsplan;

  Sammanfattning : I uppsatsen har det fokuserats på att undersöka vad den fysiska aktiviteten har för roll i den fysiska planeringen i Karlskronas och Lunds kommun. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur fysisk aktivitet integreras i den fysiska planeringen samt vilka strategier de finns och hur de framställs i kommunala dokument. LÄS MER