Sökning: "Otto Hall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Otto Hall.

 1. 1. Vad kan vara smart i en smart stad? : En utvärderande fallstudie av Vallastaden - hur ser olika intressenter på digitala situationer och dess effekter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Denesfay Otto; Robert Andersson; [2021]
  Nyckelord :Smarta städer; smart stad; digitala situationer; IKT; miljömässig hållbarhet; social hållbarhet; personlig integritet; digitalisering;

  Sammanfattning : Enligt forskning finns det ingen enskild definition av en smart stad i allmänhet och vad ordet “smart” i begreppet faktiskt betyder i synnerhet. Det finns därför ett behov att, i detta unga forskningsfält, undersöka smarta städer. LÄS MER

 2. 2. Inference of buffer queue times in data processing systems using Gaussian Processes : An introduction to latency prediction for dynamic software optimization in high-end trading systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Otto Hall; [2017]
  Nyckelord :gaussian processes; latency prediction; buffer queue times; non-parametric models; machine learning; direct market access; trading systems; microstructure market data; dynamic software optimisation;

  Sammanfattning : This study investigates whether Gaussian Process Regression can be applied to evaluate buffer queue times in large scale data processing systems. It is additionally considered whether high-frequency data stream rates can be generalized into a small subset of the sample space. LÄS MER