Sökning: "Otto Simola"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Otto Simola.

 1. 1. Hur ser verkligheten ut för den nyexaminerade idrottsläraren? : En kvalitativ intervjustudie om nyexaminerade idrottslärares upplevelser av undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Pettersson; Otto Simola; [2022]
  Nyckelord :Frame factors; PE teachers; teaching; teaching styles; Ramfaktorer; idrottslärare; undervisning; undervisningsstilar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att undersöka nyexaminerade lärares upplevelser av undervisning i skolämnet idrott och hälsa. Detta undersöktes genom att intervjua dem om deras upplevelser när det kommer till yttre och inre faktorer som påverkar den didaktiska förmågan, hur respondenterna undervisar samt vilka undervisningsmetoder dem förhåller sig till i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Covid-19-pandemin, publikbortfallet och dess möjliga påverkan på fotbollsallsvenskan? : En kvantitativ studie som undersöker skillnader avseende hemmamatcher spelade med kontra utan publik.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Andreas Pettersson; Otto Simola; [2021]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida publikbortfallet under covid-19-pandemin lett till några resultatförändringar och om det uppstått skillnader när det kommer till kategorier med koppling till spelarprestation och domslut på hemmaplan. - Har hemmaplansfördelar i form av vinstprocenten förändrats, vid jämförelser mellan lagen som utgör topp- och bottenskiktet i publikligan, när dessa gått från spel inför publik säsongen 2019 till spel utan publik säsongen 2020?- Har spelarprestation i form av antalet mål, straffmål, slagna straffar och bollinnehav förändrats, vid jämförelser mellan grupperna som utgör topp- och bottenskiktet i publikligan, när dessa gått från spel inför publik säsongen 2019 till spel utan publik säsongen 2020?- Har domsluten i form av antalet gula kort och frisparkar som delas ut förändrats, vid jämförelser mellan lagen som utgör topp- och bottenskiktet i publikligan, när dessa gått från spel inför publik säsongen 2019 till spel utan publik säsongen 2020?  Metoden som använts i föreliggande studie är en kvantitativ forskningsansats. LÄS MER