Sökning: "Otto Svanberg Ohlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Otto Svanberg Ohlsson.

  1. 1. Är tvångsarbete kriminaliserat? En undersökning av arbetskraftsexploatering utifrån svensk straffrätt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Otto Svanberg Ohlsson; [2012]
    Nyckelord :straffrätt; tvångsarbete; arbetskraftsexploatering; människohandel; trafficking; gästarbetare; säsongsarbetare; papperslösa; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I medierna förekommer ofta beskrivningar av utländska arbetstagare som blir utnyttjade av sina arbetsgivare på ett graverande sätt. Exempel på detta har varit de thailändska bärplockarna i Norrland och den kinesiska kock i Malmö som tvingades arbeta fram till att han kollapsade. LÄS MER