Sökning: "Outbound logistics"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Outbound logistics.

 1. 1. Demand Forecasting Of Outbound Logistics Using Machine learning

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ashik Talupula; [2019]
  Nyckelord :Demand forecasting; Time series; Outbound logistics; Machine learning.;

  Sammanfattning : Background: long term volume forecasting is important for logistics service providers for planning their capacity and taking the strategic decisions. At present demand is estimated by using traditional methods of averaging techniques or with their own experiences which often contain some error. LÄS MER

 2. 2. Automation of Supply Processes : A Study at Ericsson AB

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mariana Pimenta de Almeida; [2019]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Supply Chain 4.0; Digitalization of Logistics; Information sharing in Supply Chains; Business automation; Automation software; Back-end automation.;

  Sammanfattning : In the Information and Communication Technology (ICT) industry, the pressure to accelerate the deployment of 5G technology has created a new competitive environment for businesses. This technology not only enables lower latency, but also higher number of connected devices, higher amounts of shared data, and faster. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av inleveransprocesser på lager : Med Human Lean aspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Fedek Kawthar Mohammad; Anna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Delivery process; Human Lean; Lead time; Warehouse; Efficiency improvement; inleveransprocessen; Human Lean; ledtid; lager; effektivisering;

  Sammanfattning : Logistics is an integral component in making the production process more efficient in companies. An important concept in logistics is lead time, the time it takes for a product to go through the process from inbound and outbound to the customer. LÄS MER

 4. 4. Tidsdriven ABC-kalkylering inom tredjepartslogistik : Tillämpningar för att driva produktivitet hos PostNord Logistics TPL i Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Jonas Olsson; [2017]
  Nyckelord :3PL; TDABC; cost model; regression analysis; time study; 3PL; TDABC; kostnadsmodell; regressionsanalys; tidsstudie;

  Sammanfattning : PostNord Logistics TPL AB (PostNord) är en av de största aktörerna inom tredjepartslogistik i Norden. Vid däcklagret i Norrköping står PostNord för logistikaktiviteter i samband med inleveranser, lagring, förädling och utleveranser åt flera återförsäljare. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och hinder vid transportkonsolidering : En väg mot cirkulär ekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stefan Darner; Leah Lam; Martin Svensson; [2017]
  Nyckelord :Circular economy; transport consolidation; outbound goods; product requirements; milk run; cross-docking; sustainable logistics; Cirkulär ekonomi; transportkonsolidering; utgående gods; produktkrav; milk run; cross-docking; hållbar logistik;

  Sammanfattning : Idag sker många transporter med låg utnyttjandegrad vilket gör att transportkostnaden per produkt blir hög samtidigt som transporter har en negativ påverkan på miljön. Genom att konsolidera transporter kan utnyttjandegraden av transporterna öka. LÄS MER