Sökning: "Outcome Rating Scale"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Outcome Rating Scale.

 1. 1. Stegfrekvensens betydelse för knäsmärtor vid långdistanslöpning, en pilotstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Marica Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Biomechanics; injury; lower extremity; running; step rate.; biomekanik; löpning; nedre extremitet; skador; stegfrekvens.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Incidensen av löprelaterade skador varierar mellan 19.4-79.3% varje år. Knäsmärta är den vanligaste skadeorsaken. LÄS MER

 2. 2. Klargörande samtal på familjerådgivningen. Hur hjälper vi någon som är ambivalent - kan en intervention göra en skillnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Catarina Marbe; Lisa Wall; [2018]
  Nyckelord :Family counseling; clarification; assignment; contextual marking; Alliance; dropout; Feedback Informed Treatment; FIT; Outcome Rating Scale; ORS; Session Rating Scale; SRS; Familjerådgivning; klargörande; uppdrag; sammanhangsmarkering; allians; avhopp; Feedback Informerad Terapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien handlade om klargörande samtal på en familjerådgivning i södra Sverige. Syftet var att undersöka hur en begränsad insats, en intervention i form av en sammanhangsmarkering i samtalen gjorde en skillnad i andelen avhopp och percent reaching target, dvs. LÄS MER

 3. 3. Vidareutveckling av en behandlingsspecifik följsamhetsskala vid internetförmedlad KBT : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Erik Bergqvist; Gustav Tyrell; [2018]
  Nyckelord :Adherence; internet-based cognitive behavioural therapy; ICBT; rating scale; panic disorder; Följsamhet; internetförmedlad kognitiv beteendeterapi; IKBT; skattningsskala; paniksyndrom;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att vidareutveckla en behandlingsspecifik följsamhetsskala för paniksyndrom vid internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Studiens frågeställningar var 1) uppnår skalan tillräcklig interbedömarreliabilitet, 2) finns det ett samband mellan skalan och det tidigare använda följsamhetsmåttet antalet genomförda moduler, och 3) finns det ett samband mellan skalan och behandlingsutfallet. LÄS MER

 4. 4. Optimisation of Electromechanical Drivetrain for Wave Energy Converter at CorPower Ocean AB

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Biki Sarmah; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The potential of wave energy has been constantly explored in past couple of years. The contribution from the CorPower Ocean AB towards the development of wave energy is important. LÄS MER

 5. 5. Effekten av sojaprotein med isoflavoner på menopausala symtom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Lindberg; Malin Myrehag; [2017-06-07]
  Nyckelord :menopaus; klimakteriet; sojaprotein; isoflavoner; menopause rating scale; MRS; menopause; climacteric; soy protein; isoflavones;

  Sammanfattning : Title: The effect of soy protein with isoflavones on menopausal symptomsAuthor: Julia Lindberg and Malin MyrehagSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 4, 2017Background: Somatic-, urogenital- and psychological symptoms related to menopause couldhave a negative impact on quality of life, and overall health. Impoverished quality of life andhealth could be related to women’s decreasing estrogen production during menopause. LÄS MER