Sökning: "Outsiders"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet Outsiders.

 1. 1. INNE ELLER UTE? Flexicurity som lösning på en arbetsmarknad uppdelad mellan insiders och outsiders

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Aronsson; [2019-04-18]
  Nyckelord :arbetsmarknad; flexibilitet; flexicurity; insiders; outsiders; segmentering; trygghet; Dualization; Flexicurity; Flexibility; Insiders; Labour market; Outsiders; Security;

  Sammanfattning : This thesis intends to see if countries with flexicurity have a less dualized labour market between insiders and outsiders, due to a higher balance between flexibility and security. Previous research has in various ways measured the impact of flexicurity on the labour market as well as the state of the dualization between insiders and outsiders. LÄS MER

 2. 2. The impact of the Protest Paradigm : A media frame analysis of athletes using the national anthem as protest strategy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Celicia Lyche Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :Protest paradigm; Media framing; Abdul-Rauf; Delgado; Kaepernick; National Anthem; Sport Event;

  Sammanfattning : The purpose of the presented research is to evaluate the presence of the protest paradigm on a non-violent protest during a sport event, using the national anthem and the national flag as its strategy. The study will examine the protest performed by Mahmoud Abdul-Rauf in 1996, Carlos Delgado in 2004 and Colin Kaepernick in 2016. LÄS MER

 3. 3. "I don't care if they put trees on it, it's still a skyscraper" Exploring activists' dissensus against Milan's urban greening and sustainability approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Lucia Di Paola; [2019]
  Nyckelord :Eco-urbanism; urban political ecology; green gentrification; right to the city; urban dissensus; sustainability science; Milan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Eco-urbanism is today’s mainstream approach to urban greening and sustainability. This approach, however, remains disconnected from issues of social justice. As a reaction, urban political ecology (UPE) argues for greater engagement with urban activists’ dissensus as a strategy to develop more just sustainable cities. LÄS MER

 4. 4. R&D Induced IPO Underpricing - Money Gladly Left on the Table

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Julia Blomstergren; Ellen Daver; [2019]
  Nyckelord :Information asymmetry; IPO underpricing; R D; Quality signal; External financing;

  Sammanfattning : Previous research has found that for firms investing in R&D, asymmetric information between firm insiders and outsiders raises the cost of external capital above the fair level. In this paper, we examine how the presence of R&D activities affects firms' cost of raising capital in a special case of external financing - namely, the IPO. LÄS MER

 5. 5. Media och bilden av invandrare - En kvalitativ innehållsanalys om invandrare och vilka negativa attribut de tillskrivs i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nadja Rantonen; [2019]
  Nyckelord :invandrare; media; kategorisering; stereotyper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie är baserad på 20 artiklar från tre av Sveriges största nyhetskällor utifrån en kvalitativ innehållsanalys som metodologisk ansats. Syftet med denna studien har varit att undersöka vilka negativa attribut som tillskrivs invandrare i svensk massmedia och huruvida medias framställning av invandrare kan förklaras ur ett sociologiskt perspektiv. LÄS MER