Sökning: "Outsiders"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade ordet Outsiders.

 1. 1. Porträttet av invandrare i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Muamera Avdic; [2024]
  Nyckelord :invandrare; integration; stereotyper; media; invandring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today’s media form an essential part of how we understand the world around us. The purpose of the study is to investigate in which negative ways immigrants are presented in news articles Aftonbladet, Expressen and Dagens Nyheter during the period 2016-2023. LÄS MER

 2. 2. Reclaiming the Past and the Present: The Presentation and Representation of Ethnic Minorities in Cultural Institutions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Vendula Pokorná; [2024]
  Nyckelord :Social Anthropology; Cultural Institutions; Exhibition Narrative; Exhibition Atmosphere; Respect; Sámi People; Roma People; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cultural institutions such as museums and art galleries are important agents in educating the broader public on matters where current awareness is missing, inadequate or inaccurate. In this study, I focus on one such matter, which is the knowledge regarding ethnic minorities, their history, traditions, and current challenges. LÄS MER

 3. 3. Äldre personer och primärvårdens digitala tjänster och verktyg : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Olofsson; Camilla Forslund; [2024]
  Nyckelord :digital services and tools; experience; older people over 80 years of age; primary care; qualitative interview study; digitala tjänster och verktyg; kvalitativ intervjustudie; primärvård; upplevelse; äldre personer över 80 år;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den digitala utvecklingen inom primärvården ökar. Hög ålder är relaterad till minskad användning av digitala tjänster och verktyg. Äldre personer löper risk att drabbas av digitalt utanförskap. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av nationellt ursprung - på gott och ont : En kritisk diskursanalys baserad på framställningarna av syriska respektive ukrainska flyktingar i svenska tidningsartiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Frida Eklöf; Nova Bergvall; [2024]
  Nyckelord :Refugee; Ukraine; Syria; Swedish newspaper articles; power; Flykting; Ukraina; Syrien; svenska tidningsartiklar; makt;

  Sammanfattning : År 2015 tvingades tiotusentals syrier på flykt till Sverige för att undkomma det inbördeskrig som härjade i Syrien. Under 2022 invaderas Ukraina av Ryssland vilket tvingade ukrainare på flykt till Sverige. LÄS MER

 5. 5. Romers upplevelser av antiromism i samhälle och arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Arnela Halilovic; Enisa Mehmed; [2023-08-29]
  Nyckelord :romer; arbetsmarknad; diskriminering; stigma; minoritetsgrupp;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte har varit att belysa vilka upplevelser romer med arbete/sysselsättning har som kan kopplas till antiromism i det svenska samhället. Vidare syftar studien till att skapa en förståelse för hur romers upplevelser kring antiromism påverkar dem i arbetslivet samt om det påverkat deras drivkraft att vilja att avancera i arbetslivet. LÄS MER