Sökning: "Outsourcing Performance"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Outsourcing Performance.

 1. 1. Load Balancing In The Edge Cloud With Service Degradation : Combining Application-level Service Degradation With Load Balancing in a Kubernetes-based Edge Cloud

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rachel Homssi; Jacob Möller; [2023]
  Nyckelord :Kubernetes; Service Degradation; Edge Cloud; Cloud; Load Balancing; Brownout; Resource Limitation; Overloading; Self-adaption; Kubernetes; Tjänstedegradering; Edge Cloud; Cloud; Lastbalansering; Resursbegränsning; Överbelastning; Självadaptering;

  Sammanfattning : Edge cloud is a distributed computing architecture that is growing in popularity. It aims to bring the cloud closer to the edge of a network, reducing latency and improving performance through the use of distributed servers (edge nodes) spread out geographically. LÄS MER

 2. 2. The Association Between Two Types of Knowledge Transfer Mechanisms,  Employees’ Ambidextrous Innovation and Employees’ Innovation Performance in the Software and Information Technology Services Industry

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Shuhan Niu; Qiuyang Xu; [2023]
  Nyckelord :Knowledge Transfer; Employees’ Ambidextrous Innovation; Employees Innovation Performance; Software and Information Technology Services Industry;

  Sammanfattning : Background:  The reallocation of resources is changing with the rapid growth of business and the changing products and technologies in most countries around the world. Information technology (IT) outsourcing is one way to access resources efficiently. LÄS MER

 3. 3. Improving capacity planning in outsourced manufacturing through sales and operations planning: A case study at Axis Communications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Lukas Andersson; Mikael Janslätt Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Capacity planning; Strategic capacity planning; Manufacturing; Outsourcing; Sales and operations planning; S OP; Electronic manufacturing services; EMS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master’s thesis explores how capacity planning in outsourced manufacturing can be improved through sales and operations planning (S&OP). The master’s thesis was done in collaboration with Axis Communications AB, where the capacity planning and S&OP processes were analyzed. LÄS MER

 4. 4. Digital Sustainability Outsourcing Assessment

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Shradha Panda; Rani Ranish; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Digital Transformation; Digital sustainability; Outsourcing Framework; Strategic Evaluation; Relationship Management; Outsourcing Performance; Business and Economics;

  Sammanfattning : The growing interest in the business environment for sustainable products and services coupled with regulatory mandates have led corporate to shift their focus towards sustainability as a vital part of organizational strategy. The intrinsic aspects handling the environmental, economic and social concerns, are now catalyzed with technology. LÄS MER

 5. 5. Styrning mot målkongruens när outsourcing tillämpas : En kvalitativ fallstudie på Eksjöhus AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Kågebrand Karlsson; Frida Johansson; Ebba Nelzén; [2020]
  Nyckelord :Management control; management control systems; goal congruence; outsourcing; agency theory; performance management system; performance management system frameworks; Ekonomistyrning; ekonomistyrsystem; målkongruens; outsourcing; agentteorin; performance management system; performance management systems framework;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ekonomistyrning måste anpassas till respektive företags förutsättningar. Företag kan tillämpas olika strategier i syfte att uppnå deras vision varav en strategi är outsourcing. Outsourcing innebär att en extern part kontrakteras att utföra en viss aktivitet för en annan organisations räkning. LÄS MER