Sökning: "Outsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 648 uppsatser innehållade ordet Outsourcing.

 1. 1. Hållbar citylogistik - En fallstudie om fastighetsägarens roll inom citylogistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ewelina Dereman; Julia Reuterwall; [2019-08-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Citylogistiken kräver nya lösningar och tjänster för att skapa hållbara städerför att minska trycket på det urbana gaturummet. Fastighetsägarna har identifierats som enpotentiell aktör som kan bidra positivt till utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Outsourced Public Service, Make or Break the Rule of Law?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fred Ring; [2019]
  Nyckelord :Outsourcing; Public Service; Procurement; Corruption; Quantitative Study;

  Sammanfattning : Corruption is an area that has intrigued plenty of political scientists. This thesis is an attempt to examine how corruption is affected by the sheer amount of public outsourcing with a sample of countries used in a qualitative multivariate analysis. LÄS MER

 3. 3. Hur organiseras uthyrningen av coworking?- ur fastighetsägarnas synvinkel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Wahlberg; Jannike Plym; Emilia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Inhouse; Outsourcing; facility managment;

  Sammanfattning : SammanfattningKontorsmarknaden är under ständig förändring. I dagsläget går det att se en efterfrågan på mer korta och flexibla avtal. Detta ställer i sin tur krav på fastighetsägarna för att bemöta dagens behov från hyresgästerna. Coworking har därmed blivit en omtalad ny hyresform de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Outsourcad logistikverksamhet : Ledning och styrning av TPL-partner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Robert Jakobs; [2019]
  Nyckelord :Outsourcing; Interorganisatoriska relationer; Logistik; Tredjepartslogistik; Kontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: På dagens marknader är logistiken kärnverksamhet för många företag. För ett företag som säljer någon typ av produkt är tillgängliggörandet av varan på den tidpunkt och den plats som kunden önskar ofta är en väsentlig del av värdet för kunden. LÄS MER

 5. 5. Beslutsgrunder i outsourcingprocessen : Outsourcing av redovisning i småföretag

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Douhan; Daniel Oinas; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Öka förståelsen för outsourcingbeslut genom att studera beslutsgrunder i outsourcingprocessen utifrån argument inom resource-based view (RBV) och transaction cost economy (TCE). Metod: En kvalitativ ansats har valts för att bidra till insikt kring hur respondenter resonerar avseende beslut i outsourcingprocessen. LÄS MER