Sökning: "Outsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 844 uppsatser innehållade ordet Outsourcing.

 1. 1. Hantering av informationsöverbelastning i big data-eran: Konsekvenser för strategiskt beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adnan Ljuca; Carl-Johan Dieden; Johan Cardell; [2023]
  Nyckelord :Informationsöverbelastning; Strategiskt beslutsfattande; Big Data; Organisation; Informationshantering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker effekterna av informationsöverbelastning på det strategiska beslutsfattandet inom en organisation. Studien använder en kvalitativ metod med en fallstudie baserad på sju personliga intervjuer med anställda på Återvinning AB. LÄS MER

 2. 2. IMPACT OF AI ON DECISION MAKING: : AI REPUBLIC, A TELUS INTERNATIONAL CASE STUDY

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :UMUTONI JANE HABIMANA MONIQUE; NAJLA'A AREEF FALAH ALSAWAEER; [2023]
  Nyckelord :Artificial intelligence; cognitive ability; deductive approach; data; process; technology; predictability; decision making; qualitative;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this master thesis is to conduct a Qualitative analysis on the impact of artificial intelligence (AI) on Telus International, a leading provider of customer service and business process outsourcing solutions using the deductive approach to collect the data. Through interviews with key respondents at the company and a review of relevant literature, this study aims to understand the ways in which artificial intelligence is being used at Telus International in the decision making process and the effects it has on the organisation. LÄS MER

 3. 3. The progression towards data-driven manufactu : A case study of four Swedish factories

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Isak Draganovic; Mohammad Mahmoudi; [2023]
  Nyckelord :Data-driven manufacturing; M2DDM; Maturity Model for Data-Driven Manufacturing; Industry 4.0; Smart factories; Digital technologies; Data-driven tillverkning; M2DDM; Maturity Model for Data-Driven Manufacturing; Industri 4.0; Smarta fabriker; Digitalateknologier;

  Sammanfattning : Today’s technologies, such as Artificial Intelligence, Internet of Things and Digitals twins, have made data very valuable for most industries. The manufacturing industry is not exempted from this fact. LÄS MER

 4. 4. Digitalisation of Start-Up Business Models

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yara Khalil; Adam Thomson; [2023]
  Nyckelord :Digitalisation; start-ups; value; business models; digital business models; digital transformation; digital outsourcing; digital technologies; entrepreneurship.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research Question: How is digitalisation impacting and developing start-ups' business models? Purpose: The study’s purpose is to examine how digitalisation affects entrepreneurship and how start-ups create and develop their business models in response to digital changes. Methodology: The study is a qualitative multiple case study and the data was collected through semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Improving capacity planning in outsourced manufacturing through sales and operations planning: A case study at Axis Communications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Lukas Andersson; Mikael Janslätt Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Capacity planning; Strategic capacity planning; Manufacturing; Outsourcing; Sales and operations planning; S OP; Electronic manufacturing services; EMS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master’s thesis explores how capacity planning in outsourced manufacturing can be improved through sales and operations planning (S&OP). The master’s thesis was done in collaboration with Axis Communications AB, where the capacity planning and S&OP processes were analyzed. LÄS MER