Sökning: "Outsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 789 uppsatser innehållade ordet Outsourcing.

 1. 1. Outsourced or Outforced? : A study on multi-sided food delivery platforms in the gig economy: the business actor perspective.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Torbjörn Moxstad; Julia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Gig economy; digital platforms; multi-sided platforms; outsourcing; food delivery industry;

  Sammanfattning : The growth of the gig economy has resulted in an increased interest in the relatively new phenomenon of multi-sided digital platforms. Previous research has naturally been focused on one of the key actors on these platforms, namely the gig workers, and how the gig economy has affected the labor market. LÄS MER

 2. 2. Förslag på en förbättrad installationsprocess: En fallstudie hos E.ON

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Alexander Lundqvist; Erdal Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Processkartläggning; lean-verktyg; lean; swimlane; flowchart; projekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : E.ON har utkontrakterat en stor del av deras dagliga verksamhet till solcellsinstallatörer. Denna outsourcing-strategi har lett till brist på kunskap över hur hela solcellsinstallationen utförs och vad det finns för förbättringsområden i den. LÄS MER

 3. 3. Argumentativ CSR-kommunikation. : En studie om hur svenska modeföretag legitimerar sin outsourcade produktion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lovisa Cesar; Hanna Darius; Rebecca Fors; [2020]
  Nyckelord :Fashion industry; Outsourcing; CSR-communication; Sustainability report; Transparency; Legitimacy theory; Argumentation techniques; Discourse analysis; Modebranschen; Outsourcing; CSR-kommunikation; Hållbarhetsredovisning; Transparens; Legitimitetsteori; Argumentationstekniker; Diskursanalys !;

  Sammanfattning : Modebranschen präglas av ett ständigt sökande efter billigast möjliga arbetskraft. Som en konsekvens väljer företag som opererar inom denna sektor vanligen att outsourca sin produktionsfunktion till en tredje part bortom hemmamarknaden. Ett sådant beslut kan vidare ge upphov till en komplex försörjningskedja. LÄS MER

 4. 4. Challenges SMEs Face when Adopting Social Media Marketing to Increase Brand Awareness : A Multiple-Case Study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Kainat Kainat; Patrizi Jennifer; [2020]
  Nyckelord :Social Media Marketing SMM ; Social Media Channels; Brand Awareness; Challenges; Business-to-Business B2B ; Small and Medium Enterprises SMEs ;

  Sammanfattning : As the use of the internet increases, so does the use of social media channels. These channels have become a part of everyday life and are changing the way of communication and information exchange. Today, more and more business-to-business (B2B) companies are adopting social media marketing (SMM) to communicate with their customers. LÄS MER

 5. 5. Hur en extern insamlingsaktör, Myrorna, möjliggör Lindex closed loop supply chain

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Saga Klintner; Julia Vinberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; Sustainable fashion industry; Closed loop supply chain; Process flowchart; Reverse logistics; Textile collection; Economies of scale;

  Sammanfattning : Title: How an external collection actor enables Lindex’s closed loop supply chain. Context: Customers demand of sustainable products has motivated companies to develop more sustainable business models. LÄS MER