Sökning: "Oväntad händelse"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Oväntad händelse.

 1. 1. Operationssjuksköterskors upplevelser och hantering av oväntade händelser : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ingela Monika Lundquist; Lina Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Theatre nurse; Unexpected event; Patient safety; Teamwork; Communication; Operationssjuksköterska; Oväntad händelse; Patientsäkerhet; Teamarbete; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oväntade händelser i operationssalen påverkar operationssjuksköterskan på olika sätt. Verktyg för att minska och eliminera oväntade händelser och dess negativa konsekvenser har arbetats fram genom WHO´s checklista för säker kirurgi, utbildningar och teamträningar. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskans upplevelse av oväntade händelser på operationssalen : En kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Vilhelmsson; Moa Mortensen; [2020]
  Nyckelord :Experience; operating theatre nurse; preparedness; patient safety; unexpected events.; Handlingsberedskap; Operationssjuksköterska; oväntad händelse; patientsäkerhet; upplevelse.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Operationssalen är en högteknologisk och riskfylld miljö, där patienten ofta befinner sig i ett utsatt läge. I operationssjuksköterskans profession ingår att ge en säker vård till patienten vilket bland annat innebär att göra riskanalyser och arbeta aktivt för att förebygga patientskador. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av emotionell omvårdnad hos närstående som förlorat en person i plötslig död : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Hanna; Victoria Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Bereavement; Caring; Next of kin; Support; Unexpected death; Förlust; Närstående; Omvårdnad; Plötslig död; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I vårdyrket är det ofrånkomligt för sjuksköterskor att möta döden och det finns skillnader på väntad och oväntad död. Dödsfallet för närstående som förlorat en person i plötslig död kan upplevas som en traumatisk händelse. LÄS MER

 4. 4. “Fake it til you make it”. Anestesisjuksköterskans uppfattning av simulering som metod för ökad kompetensutveckling

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Niesel; Maria Almsenius; [2019-06-20]
  Nyckelord :Simulering; anestesi; sjuksköterska; kompetens; utbildning; High Fidelity Simulation; Anestesisjuksköterska; Kunskap; Kompetensutveckling; Handlingsberedskap;

  Sammanfattning : Background: Simulation as a training/education method is used within multipleindustries/organisations in order to safely train/practice on different possible scenarios. Thistype of education method is commonly used to prepare staff and to increase the vigilance andawareness in the event of an unexpected and critical event during clinical work. LÄS MER

 5. 5. Frivilligas roll för upprätthållandet av samhällets resiliens under flyktingsituationen 2015

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Klara Peraic; [2019]
  Nyckelord :resiliens; frivilliga; flykting; krishantering; flyktingkris; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the years, societies have faced different complex and hazardous events which has put their resilience to test. The refugee crisis is one event that usually do not fall within the framework of what a country or a political sector is prepared for. LÄS MER