Sökning: "Ovarialcancer"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Ovarialcancer.

 1. 1. SYMTOMLINDRANDE ÅTGÄRDER VID CYTOSTATIKAINDUCERAD PERIFER NEUROPATI HOS KVINNOR MED OVARIALCANCER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Smedberg Saga; Malmqvist Andrea; [2021-06-28]
  Nyckelord :Cytostatikainducerad perifer neuropati; ovarialcancer; symtomlindring; lidande; paklitaxel; karboplatin.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen 700 kvinnor av ovarialcancer, uppemot 65% av dessakvinnor drabbas av cytostatikainducerad perifer neuropati som biverkan av behandlingen.Perifer neuropati kan orsaka lidande för de drabbade kvinnorna i form av begränsningar i detdagliga livet. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva med genmutation BRCA 1 och/eller BRCA 2 som ger ökad risk för bröst- och ovarialcancer

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emelie Karlsson; Mitereme Saljii; [2020]
  Nyckelord :BRCA1; BRCA2; Genetik; Kvinnor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor som är bärare av BRCA 1 och/eller BRCA 2 löper en stor risk att drabbas av bröst- och ovarialcancer under sina unga år. Genmutationen är ingen sjukdom som syns med blotta ögat, trots det lämnar den de drabbade kvinnorna i situationer som är svåra att hantera själv. LÄS MER

 3. 3. Att drabbas av en livsomvälande sjukdom : En litteraturstudie om ovarialcancer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elvira Edman Högling; Caroline Vestman; [2020]
  Nyckelord :Erfarenhet; Kvinnor; Livsomställning; Oro; Ovarialcancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ovarialcancer är den cancersjukdom med högst dödlighet inom gynekologisk cancer och omkring 700 kvinnor i Sverige får diagnosen varje år. Femårsöverlevnaden är cirka 50% och sjukdomen upptäcks vanligtvis i ett sent skede. Syfte: Att belysa kvinnors erfarenheter av att någon gång i livet levt med en ovarialcancerdiagnos. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av att leva med BRCA-mutation : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Felicia Permin; Sandra Sunesson; [2020]
  Nyckelord :BRCA; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: BRCA-mutation är en ärftlig mutation som ökar risken för bröst- och ovarialcancer hos kvinnor. Kvinnor med BRCA-mutation får genomgå ökad bevakning hos sjukvården samt ställs inför profylaktiska val. Det här kan komma att påverka kvinnan på flera olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av omvårdnad vid ovarialcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Daniella Thimgren Kauppi; Ekaterina Kim; [2020]
  Nyckelord :communication; knowledge; nursing; ovarian cancer; support and experience; kommunikation; kunskap; omvårdnad; ovarialcancer; stöd och upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Ovarian cancer is the second most common female form of cancer and is considered to be the most aggressive form of gynecological cancer with the highest mortality. This is due to the difficulties in identifying the disease at an early stageWomen who are diagnosed with ovarian cancer face anxiety, feel great uncertainty for the future, fear of relapse and death. LÄS MER