Sökning: "Ove Gustafsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ove Gustafsson.

 1. 1. Acceptansen av insekter som alternativ proteinkälla

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Ove Gustafsson; Tobias Andrén; [2016]
  Nyckelord :entomofagi; alternativa proteinkällor; neofobi; fokusgrupp;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fallet Vattenfall: Hur hållbar är relationen mellan företag och intresseorganisationer?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ove Grahn; Rebecka Gustafsson; [2014-07-07]
  Nyckelord :Intressentdialog; Vattenfall; Intresseorganisationer;

  Sammanfattning : Introduktion: Såväl samhälle som stat ställer krav på att företag ska ta ansvar för vilken påverkan verksamheten har på människor och miljö. Företag upprättar hållbarhetsredovisningar för att kommunicera graden av ansvarstagande till omvärlden. LÄS MER