Sökning: "Owe Mattsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Owe Mattsson.

  1. 1. Posttraumatisk stress bland ambulanspersonal vid en ambulansstation i mellansverige

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Kristin Mäkinen; Owe Mattsson; [2008]
    Nyckelord :Posttraumatisk stress; ambulanspersonal; riktlinjer;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva förekomsten av posttraumatisk stress bland ambulanspersonal samt skillnader mellan yrkesgrupper. Syftet var även att beskriva lokala riktlinjer för hantering av traumatiska händelser. LÄS MER