Sökning: "Ownership Structure"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade orden Ownership Structure.

 1. 1. Human Capital disclosure on LinkedIn : A study on ownership structure and human capital disclosure in Sweden and Norway

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Carl Azelius; David Johansson; [2019]
  Nyckelord :Human Capital disclosure; LinkedIn; Ownership structure; Agency theory; Legitimacy theory;

  Sammanfattning : Background: Human capital disclosure is a widely examined topic by scholars, previous studies has mainly focused on annual reports and companies webpages. However, during the last decade, social media has grown in importance and it represent a new way for companies to interact with stakeholders. LÄS MER

 2. 2. “The Numbers Game” : En studie om effekterna av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Navid Ahmadi; Sherdor Baratov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: “The Numbers Game” - En studie om effekterna av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag   Bakgrund: Företagsledningens tendens till att ägna sig åt resultatmanipulering är ett välkänt problem som har diskuterats i litteraturen. En revisionskommitté är en av kontrollmekanismerna som inrättas för att bl. LÄS MER

 3. 3. Ägarform styr investeringsprocessen - Om investeringsprocessen hos hyresrättsutvecklare

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Sofia Hederstierna; Johanna Sand; [2019]
  Nyckelord :Innovation; Investment process; Ownership type; Rental apartment;

  Sammanfattning : This thesis presents a comparative case study of the investment process for real estate developers constructing and managing rental apartments. The analysis of the process is conducted with respect to the developers' type of ownership. LÄS MER

 4. 4. Insiderägande, CSR och dess påverkan på skatteaggressivitet : En kvantitativ studie på 273 europeiska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mia Hollsten; Daniel Svensson; [2019]
  Nyckelord :CSR; tax aggressiveness; insider; ownership structure; ownership concentration; CSR; skatteaggressivitet; insider; ägarstruktur; ägarkoncentration;

  Sammanfattning : Syfte: CSR är idag ett väl använt och diskuterat begrepp. Även företagsskatt är ett omdiskuterat ämne där många av de metoder som företag använder sig av för att kraftigt minska skatten kan ifrågasättas. LÄS MER

 5. 5. Self-Governed Interorganizational Networks for Social Change: A Case Study of the Criminalization of Online Sexual Grooming in Malaysia

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rachel Kuilan; Keren Acevedo; [2019]
  Nyckelord :self-organization; interorganizational networks; cross-sector collaborations; governance structure; criminalization; online sexual grooming; social sustainability;

  Sammanfattning : Cross-sector collaborations in the form of self-organized interorganizational networks are key mechanisms to address complex social sustainability problems in a systematic manner with accelerated and effective results. Self-organized interorganizational networks allow for collaborations through low degrees of hierarchy and bureaucracy while achieving high levels of ownership and commitment among member organizations. LÄS MER