Sökning: "Oxytocin"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Oxytocin.

 1. 1. Förlossningsbarnmorskan och den kontinuerliga närvaron

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Landén; Kristina Griffiths; [2020-06-30]
  Nyckelord :barnmorska; förlossning; kontinuerlig närvaro; sjukhus; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: The traditional midwife's role is to be continuously present with the woman during labour. When the midwife is present a calm and safe place develop where the labour inducing hormone Oxytocin is produced. LÄS MER

 2. 2. Oxytocinbehandling vid värksvaghet : förlossningsklinikers PM följsamhet till de nationella riktlinjerna

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eleonor Bergström; Isa Palme; [2020]
  Nyckelord :Clinical guidelines; Labour Dystocia; National guidelines; Oxytocin; Patient safety; Nationella riktlinjer; Oxytocin; Patientsäkerhet; PM; Värksvaghet;

  Sammanfattning : När förlossningsprogressen går långsamt fram eller stannar av helt kan barnmorskan använda sig av läkemedlet Oxytocin® för att framkalla tätare och mer intensiva värkar och på så sätt uppnå progress i förlossning. Oxytocin® är ett potent läkemedel som när det används felaktigt kan ge allvarliga komplikationer för mor och barn. LÄS MER

 3. 3. Värkstimulering med oxytocin : En granskning av PM från Sveriges samtliga förlossningskliniker

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amelie Berg; Karin Striegel; [2020]
  Nyckelord :clinical guidelines memorandums; AGREE II; Natclinical guidelines memorandums; AGREE II; National Medical Indication; midwife; patient security; equal care; kliniska riktlinjer PM; Nationella Medicinska Indikationer; AGREE II; barnmorskor; patientsäkerhet; jämlik vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns 45 förlossningskliniker. Varje klinik har egna PM/riktlinjer för olika tillstånd och omhändertagande. De är framtagna för att underlätta arbetet och främja jämlik vård. Det finns både risker med att ge oxytocin och att avstå från det. LÄS MER

 4. 4. Kan djur i skolan bidra till elevernas personliga utveckling? : En litteraturstudie om elevers utveckling i samband med djur i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emilia Claesson; Agnes Rostedt; [2020]
  Nyckelord :Empati; motivation; sociala relationer; djur i skolan;

  Sammanfattning : Domesticerade djur har påverkat människans vardag i 15 000 år där de har varit sällskap, mat eller skydd. Vi människor mår bra av att ha djur runtomkring oss då ämnet oxytocin frigörs vid kontakt med djur. Ämnet gör oss människor lugnare, mindre stressade och dämpar även ångest. LÄS MER

 5. 5. Adrenaline releases level on skin-to skin touches

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maryan George; [2020]
  Nyckelord :Touches; fight or flight; adrenaline; indirect competitive ELISA; non-parametric test; human animal interaction; noradrenaline; and oxytocin.;

  Sammanfattning : Human pleasant touches promote feelings of security, supportiveness, and wellbeing. Conversely, human unpleasant touches promote the body for either “fight or flight” or “short term acute stress” during emergencies, feeling of stress or danger. LÄS MER