Sökning: "PÄR BERGLUND"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden PÄR BERGLUND.

 1. 1. bygglogistik : Vilka vinster kan göras genom välplanerad materialhantering?

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Pär Berglund; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A Business Perspective on Reducing the Climate Impact from Tetra Paks Transportations of Goods

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pär Berglund; [2007]
  Nyckelord :Climate change; Environment; Transportation; Strategy; Decision making.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: A Business Perspective on Reducing the Climate Impact from Tetra Paks Transportations of Goods. Authors: Pär Berglund Sebastian Lyngström Supervisors: Lars J Nilsson, Environmental and Energy Systems, Lund University Nils Månsson, Department of Business Administration, Lund University Problem Analysis: Increased awareness concerning climate change will put pressure on companies to reduce their climate impact. LÄS MER