Sökning: "PÄr Ryman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden PÄr Ryman.

  1. 1. VR-verktygets förmåga att återskapa demokratiska processer - Återskapandet av Östra Hamnkanalen

    M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

    Författare :Tobias Crona; Pär Ryman; Jovance (Johan) Stosic; Emil Sundqvist; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER