Sökning: "Pär Altermark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pär Altermark.

 1. 1. The Management of Spatial Order

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pär Altermark; [2018]
  Nyckelord :government; space; European migrants; Foucault; homelessness; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, people using public space in ways that are seen as problematic has been a recurring topic of public debate – for example about begging EU-migrants and marginalized youth causing unrest in shopping malls. This study sets out to understand how government responds to in such cases. LÄS MER

 2. 2. Platser i nationalstatens gränsland - Om asylboendet som rum och diskursiv konstruktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pär Altermark; [2014]
  Nyckelord :asylsökande; anläggningsboende; Agamben; migrationspolitik; nationalstaten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the discursive construction of housing for asylum seekers in Sweden. Housing accommodations for asylum seekers are located within the confines of the nation state, whilst their inhabitants simultaneously are excluded from the nation state figured as political community. LÄS MER

 3. 3. Kommunal marknadsföring: Hur resonerar politiker och tjänstemän inom kommunala organisationer?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara De Haas; Pär Altermark; [2011]
  Nyckelord :kommunal marknadsföring; medborgarideal; målbild; normer; offentlig sektor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vårt arbete syftar till att bidra till en förståelse för kommunal marknadsföring som fenomen, genom att ge en bild av hur centrala aktörer inom svenska kommuner resonerar kring marknadsföringsarbetet. Materialet består av samtalsintervjuer med tretton representanter från fyra kommuner i sydvästra Skåne. LÄS MER