Sökning: "Pär Davidsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Pär Davidsson.

 1. 1. Hög- och lågpresterande skolor i nordvästra Skåne : En komparativ studie av resultaten från nationella prov och slutbetyg i matematik i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Markus Herlevsson; Pär Davidsson; [2018]
  Nyckelord :skolor; nordvästra Skåne; nationella prov; slutbetyg; matematik; årskurs 9;

  Sammanfattning : Utifrån insamling och analys av data från Skolverkets offentliga databaser, SIRIS och SALSA, undersöker vi i denna studie skillnader i likvärdighet mellan låg- och högpresterande skolor. Vi koncentrerar oss på den skillnad som finns mellan resultaten på de nationella proven i matematik och det avgångsbetyg som eleverna får i ämnet. LÄS MER

 2. 2. "Gråt inte mamma! Vi ses i Nangijala!" : Skildringar av döden i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Cecilia Davidssons Lill-Pär och jag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Juliane Eilers; [2017]
  Nyckelord :Children’s grief; grief processing; children’s litterature; death; grief; litterary analysis; Astrid Lindgren; Cecilia Davidsson; Barn i sorg; död; barnlitteratur; Astrid Lindgren; Cecilia Davidsson;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka, analysera och jämföra hur döden skildras i två skönlitterära barnböcker. Litteraturanalysen och tidigare forskning ska tydliggöra vilken vetenskaplig forskning som finns om hur barn förstår och bearbetar döden i olika åldrar och vilka konsekvenser, ansvarsområden och pedagogiska verktyg detta ålägger vårdnadshavare och skolan. LÄS MER

 3. 3. Visstidsanställningar : En studie om visstidsanställningars utveckling

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Pär Davidsson; [2006]
  Nyckelord :Visstidsanställningar; tillsvidareanställningar; konjunktur; arbetslöshet;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie är att se hur arbetslösheten och konjunkturen påverkat andelen visstidsanställda i Sverige, perioden 1987 till 2005. Studien tar även upp vilket syfte visstidsanställningar fyller hos arbetsgivarna.Det är en kvantitativ studie, baserad på datamaterial från Statistiska Centralbyrån. LÄS MER

 4. 4. Analys av riskpremien på den svenska marknaden - Framräknandet av en oviktad riskpremie samt sambandet mellan beta och avkastning i CAPM

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Rutgersson; Pär Davidsson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknadens riskpremie är en central och oerhört viktig ekonomisk variabel vid investerings- och värderingsbeslut. Som del i CAPM används den för att formulera avkastningskravet för eget kapital. Hur marknadens riskpremie skall skattas har länge varit ett flitigt debatterat ämne bland såväl praktiker som akademiker. LÄS MER