Sökning: "Pär Göran Truedsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pär Göran Truedsson.

  1. 1. Datalagring : Ett växande problem?

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

    Författare :Göran Svanhall; Pär Truedsson; Erik Ponnert; [2002]
    Nyckelord :Datalagring; Datalagringslösningar; Lagringslösningar; SAN; NAS; DAS; RAID; Ökad informationsmängd; Datamängdsökning;

    Sammanfattning : Title: Information storage - A growing problem? Authors: Göran Svanhall Pär Truedsson Erik Ponnert Tutor: Bengt Carlsson Problem: Every day companies, regardless of size, produces new information that needs to be stored. In the information society of today, the characteristics of the information changes both in size and complexity. LÄS MER