Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. En studie i rationalitet. : En studie om skillnader i rationalitet mellan fondförvaltare ochprivatpersoner med avseende till deras rationalitet vid investeringsbeslut.

    Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Rasmus Wallgren; Pär Ericson; [2012]
    Nyckelord :Behavioral finance;

    Sammanfattning : Civilekonomuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, 2011 Författare: Rasmus Wallgren & Pär Ericson Handledare : Christopher Von Koch Examinator : Sven-Olof Yrjö Collin Titel : En studie i rationalitet Bakgrund och problem : Den senaste finansiella krisen ledde till ökad granskning och kritik mot Efficient Market Hypothesis och tron på rationella förväntningar och effektiva marknader. Behavioral finance uppkom som ett försök att förklara varför de traditionella synsätten inte alltid tycks förklara marknadsaktörers beteende och ifrågasätter synsättet om att marknadens aktörer agerar rationellt. LÄS MER