Sökning: "Pär Lagerkvist Dvärgen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Pär Lagerkvist Dvärgen.

 1. 1. Ondska och mening : En studie av gestaltningar av ondska och meningsskapande i Pär Lagerkvists prosa.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Felix Ahlkvist; [2016]
  Nyckelord :Ondska; meningsskapande; Pär Lagerkvist; Bödeln; Dvärgen;

  Sammanfattning : The present Bachelor thesis deals with the portrayals of evil in the two novels Dvärgen (The Dwarf) and Bödeln (The Hangman), both written by Swedish author Pär Lagerkvist and published in the first half of the twentieth century. The theoretical starting point of the thesis is based on a text centered analysis in which I will assume that the fictional characters can be treated as if they were real. LÄS MER

 2. 2. Retorisk och litterär kommunikation - den dolda retoriska essän : Med exempel från Pär Lagerkvists Dvärgen och Ayn Rands The Fountainhead 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Källman; [2015]
  Nyckelord :retorik; essä; dolda essäer; den dolda retoriska essän; Ayn Rand; The Fountainhead; Pär Lagerkvist; Dvärgen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Narcissism i Dorian Grays porträtt, Dvärgen och Drömmar vid havet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Lina Koppel; [2013]
  Nyckelord :Björn Larsson; Pär Lagerkvist; Oscar Wilde; Drömmar vid havet; Dvärgen; Dorian Grays porträtt; The Picture of Dorian Gray; narcissism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to explore the narcissistic traits in three fictional characters: Dorian Gray in Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray (1890), the dwarf in Pär Lagerkvist’s The Dwarf (1944), and Marcel in Björn Larsson’s Dreams by the Sea (1997). Narcissism is defined as a personality trait characterized by grandiosity, need for admiration, and lack of empathy, stemming from an inner feeling of shame. LÄS MER

 4. 4. Bödeln, Dvärgen och ondskan : En komparativ idéanalys av Pär Lagerkvists romaner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Mats Erikson; [2011]
  Nyckelord :Pär Lagerkvist;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Liten, ond och utanför : En analys av utanförskap, dualism, makt och religion i Dvärgen, av Pär Lagerkvist

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Svanberg; [2010]
  Nyckelord :Pär Lagerkvist; Dvärgen; ondska; utanförskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER