Sökning: "Pär Lagnelöv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pär Lagnelöv.

  1. 1. "Man är ju inte anonym längre" : En kvalitativ undersökning om hur poliser förhåller sig till sociala medier utanför tjänsten.

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

    Författare :Tommy Eriksson; Pär Lagnelöv; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER