Sökning: "Pär Norberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Pär Norberg.

 1. 1. "Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund” : En diskursiv analys av begreppet jämställdism

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Filippa Norberg; [2013]
  Nyckelord :Subjektsposition; diskurs; maskulinitet; perfomativitet; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är dels att undersöka om mediefenomenet Pär Ströms jämställdistiska diskurser går att förstå, genom att knyta an till maskulinitetskonstruktioner. Även hur dessa diskurser förhåller sig till könskategoriseringar och heteronormativitet. LÄS MER

 2. 2. Om det där som inte blev sagt : En kvalitativ studie efter avslutad psykodynamisk psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Pär Norberg; [2010]
  Nyckelord :treatment result; collusion; resistance; self-contempt; shame; withholding.; behandlingsresultat; hemligt samförstånd; motstånd;

  Sammanfattning : Många människor har efter avslutad psykoterapi tankar om densamma. Kanske fanns det ämnen som inte kom att benämnas, eller om de överhuvudtaget benämndes kom att göra det i begränsad utsträckning. Uppsatsen bygger dels på en empiriskt genomförd undersökning och dels på litteraturstudier. LÄS MER

 3. 3. Då zappar de inte vidare : En semiotisk studie kring uppfattningar om kommunikationsstrategier i TV-reklam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Pär Jansson; Erik Norberg; Emma Stridh Carlson; [2008]
  Nyckelord :Communication strategies; focus group; TV advertising; Kommunikationsstrategi; Fokusgrupp; TV-reklam; Reklamfilm;

  Sammanfattning : Bakgrund: TV-reklam är något som de allra flesta kommer i kontakt meddagligen, och det är ett vanligt samtalsämne. Diskussioner kan fokusera på den roliga reklamfilmen som du kan se på TV just nu eller hur irriterande det är när en spännande film stannar för ett reklamavbrott. LÄS MER

 4. 4. Operating performance in Swedish buyouts 1988-2003

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Gustav Lundgren; Pär Norberg; [2007]
  Nyckelord :Buyout; Operating Performance; LBO; Private Equity;

  Sammanfattning : This Master’s Thesis analyses changes in operating performance for a sample of 67 Swedish leveraged buyouts between 1988 and 2003. In the most extensive Swedish study of its kind, changes in firm growth, operating margins, investment activity and management of working capital are studied. LÄS MER