Sökning: "Pär Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Pär Olsson.

 1. 1. Byggbara höga modulhus : Dynamisk analys av punkthus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rickard Häggström; Pär Olsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; Cross laminated timber; Modal analysis; Industrial production; KL-trä; Korslaminerat trä; Modulanalys; Industriell produktion;

  Sammanfattning : I denna studie studerades det hur ett 14 våningar högt bostadshus med en kärna av korslaminerat trä (KL-trä) och färdiga lägenhetsmoduler med regelstomme kan byggas på ett industrialiserat och enkelt sätt. Våningsantalet och produktionstypen fastslogs tidigt, i samråd med RISE, för att effektivt kunna granska ett sannolikt sätt att bygga hus i en nära framtid. LÄS MER

 2. 2. Mellan handen och handsken : En kartläggning av studie- och yrkesvägledares möjlighet till fortbildning och kompetenshöjande arbeten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tobias Olsson; Pär Sandström; [2015]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; kompetens; kompetensutveckling och livslångt lärande; fortbildning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att kartlägga och skapa en bild av hur studie- och yrkesvägledare upplever sina möjligheter till kompetenshöjande arbete genom yrkesrollen, nationella direktiv och organiserad fortbildning. Genom att analysera litteratur, modern forskning, allmänna råd och rapporter skapade vi en stabil grund för att ta studien vidare. LÄS MER

 3. 3. Underhållsfunderingar - Ett intressentperspektiv på bostadsrättsföreningars uppbyggnad av underhållsfond

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Denice Klytsareff; Pär-Ola Olsson; [2015]
  Nyckelord :Bostadsrättsföreningar; Underhållsfond; Underhållsplan; Redovisning; Intressentteorin; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Den arbetsvilliga torparen" : - En studie kring laga skiftes påverkan av torparkontrakten och villkoren vid Bystad och Karslunds herrgård mellan åren 1870-1900- 

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Pär-Marcus Olsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Belöning som motivationsfaktor : Belöningssystemets påverkan på motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Olsson; Karin Mellin; [2014]
  Nyckelord :Motivation; reward; reward system; goals; commission; Motivation; belöningar; belöningssystem; mål; provision;

  Sammanfattning : Titel: Belöning som motivationsfaktor - Belöningssystemets påverkan på motivation Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi, 15hp Författare: Anna Ohlsson & Karin Mellin Handledare: Maria Fregidou-Malama, Ernst Hollander och Pär Vilhelmson Datum: 2014 maj Syfte: Idag är de anställda en av företagens viktigaste resurser. Många företag tillämpar någon form av belöning för att motivera sina anställda. LÄS MER