Sökning: "Pär Rova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pär Rova.

  1. 1. Den perfekta polisen : Olika samhällsgruppers åsikter om polismannens egenskaper och arbetsuppgifter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Linus Flygare; Pär Rova; [2004]
    Nyckelord :Polisen i samhället;

    Sammanfattning : Denna rapport handlar om synen på den enskilde polismannens egenskaper och de arbetsuppgifter polisen bör prioritera. Genom intervjuer med olika samhällsgrupper som poliser, före detta kriminella, ungdomar och politiker kan man se att önskemålen om vilka egenskaper den enskilda polismannen bör ha varierar. LÄS MER