Sökning: "Pär Sundh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pär Sundh.

 1. 1. Vad innehåller och vad förändras i matematikläroboken? : En läroboksanalys utifrån hur skriftliga räknemetoder har förändrats i läroböcker för årskurs 3 före och efter införandet av Lgr11.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pär Sundh; [2018]
  Nyckelord :Skriftliga räknemetoder; Läroböcker; Innehållsanalys; Läroplan; Kursplan; Traditionella algoritmen; Mellanledsräkning med talsorter; Tallinje; Valbar räknemetod.;

  Sammanfattning : I ett tidigare arbete (Sundh, 2016), analyserade jag 8 matematikläroböcker för årskurs 3. Den analysen ligger som grund för den här studien som utvidgar analysen till att vidare undersöka hur läroböcker inom matematik för årskurs 3 speglar kunskapskraven i respektive styrdokument Lpo94 och Lgr11, med fokus på skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion. LÄS MER

 2. 2. Skriftliga räknemetoder : en läroboksanalys inom matematik för årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pär Sundh; [2016]
  Nyckelord :Skriftliga räknemetoder; Läroböcker; Innehållsanalys; Kursplan; Traditionella algoritmen; Skriftlig huvudräkning; Tallinje; Valbar räknemetod.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie grundar sig i att det finns en stark tradition för människor att utföra matematiska beräkningar med skriftliga räknemetoder och för lärare att använda läroboken som struktur att planera matematikundervisningen ifrån. I mer än något annat skolämne utgår matematikundervisningen utifrån användandet av läroböcker. LÄS MER