Sökning: "Pär-Anders Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pär-Anders Larsson.

  1. 1. Skyddsjakt : 28 § Jaktförordningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Erik Norlander; Martin Gustafsson; Pär-Anders Larsson; [2005]
    Nyckelord :Lagar och förordningar;

    Sammanfattning : I Sverige pågår en livlig debatt som rör skydd av egendom från rovdjursattacker. Tamdjursägare upplever att de inte kan skydda sin boskap från angrepp av rovdjur med nuvarande lagstiftning och jägare upplever att de inte kan skydda sina jakthundar från angrepp från främst vargar. LÄS MER