Sökning: "Pär-Ola Martinsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pär-Ola Martinsson.

  1. 1. Mål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet : En fallstudie av äldreförvaltningen inom Karlskrona kommun

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Jonny Adolfsson; Lars Ehnbom; Pär-Ola Martinsson; [2004]
    Nyckelord :Målstyrning; Resultatstyrning; Offentlig verksamhet; Ekonomistyrning;

    Sammanfattning : Syfte: Att sammanställa en beskrivning på hur mål- och resultatstyrning fungerar i praktiken enligt budgetansvariga på verkställande nivå i offentlig verksamhet. Sedan studera huruvida mål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet kan klassificeras som mål- och resultatstyrning enligt allmänna indelningar inom ekonomistyrning av olika författare. LÄS MER