Sökning: "På Ben"

Visar resultat 1 - 5 av 589 uppsatser innehållade orden På Ben.

 1. 1. Utvärdering av supramaximala HIT-modaliteter anpassade till hemmiljö för äldre personer : En kvantitativ valideringsstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Rikard Björk; Jesper Näslund; [2024]
  Nyckelord :Högintensiv intervallträning; metronomstyrd träning; stationär cykel; chairstand; trappgång; stakning med gummiband;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nära hälften av Sveriges äldre personer uppnår inte rekommendationerna för fysisk aktivitet, vilket ökar risken för folksjukdomar. Det är därför viktigt att kunna erbjuda attraktiva träningsformer för att öka aktivitetsnivån. LÄS MER

 2. 2. Att stå på egna ben : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av det första verksamma året på vårdavdelning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ronja Andersson; Jennie Sandberg; [2024]
  Nyckelord :Experiences; first year; growth; newly graduated nurse; teamwork; work environment; Arbetsmiljö; första året; nyutexaminerad sjuksköterska; teamarbete; upplevelser; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på legitimerade sjuksköterskor är den högsta på många år både globalt och i Sverige och är ett växande problem. År 2022 fick 4422 nya sjuksköterskor sin legitimation utfärdad i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Enhancement of a Power Line Information System by Combining BIM and LiDAR Data

  Master-uppsats, KTH/Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

  Författare :Daniel Wollberg; [2024]
  Nyckelord :GIS; BIM; FME; CloudCompare; GIS; BIM; FME; CloudCompare;

  Sammanfattning : With the great ongoing energy transition in Sweden, Svenska Kraftnät (SVK) sees a huge need for investment in the Swedish transmission network and supporting IT- systems.  SVK has a great amount of collected laser data over the electric power transmission network however this data does not contain any semantic attribution that can be analyzed on broader information systems. LÄS MER

 4. 4. Hur relaterar psykologiska faktorer till avlastning för knäleden under hopptester med och utan multitasking för idrottare med främre korsbandsskada? : En deskriptiv laborativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Sara Eriksson; Sara Tessem; [2024]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament injuries; biomechanics; kne joint kinematics; kinesiophobia; cognition; Främre korsbandsskada; biomekanik; knäledskinematik; rörelserädsla; kognition;

  Sammanfattning : Studiedesign: Deskriptiv laborativ studie Introduktion: En främre korsbandsskada är en vanlig men allvarlig skada inom idrotten. Trots en läkt skada kan individen uppvisa förändringar i form av fysiska faktorer såsom förändrat rörelsemönster, eller psykologiska faktorer såsom ökad rädsla för återskada. LÄS MER

 5. 5. Bläckborttagning från ben med hjälp av geler En kvantitativ studie för bläckborttagning på björnbäcken och björnkranium från Naturhistoriska riksmuseet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Engla Nordin; [2023-11-07]
  Nyckelord :Conservation; reversibility; bones; FTIR; nanogels; hydrogels; ink.;

  Sammanfattning : This bachelor's thesis has investigated four different hydrogels loaded in different solvents efficiency to remove unknown ink from four pelvic bones and one skull from five bear individuals that belongs to The Swedish Museum of Natural History. The experimental part of the thesis consists of an FTIR analysis together with microscopy and macroscopy analysis of the ink on the bear skeletons, as well as some tests of different gel-solvent combinations on a moose skull. LÄS MER