Sökning: "På Ben"

Visar resultat 1 - 5 av 535 uppsatser innehållade orden På Ben.

 1. 1. BETYDELSEN AV SKRIDSKOÅKNING I VERKSAMHETEN FUNKI FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elina Thorslund; [2022-02-02]
  Nyckelord :Fysioterapi; skridskoåkning; barn; funktionsvariation; fysisk aktivitet; intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska aktivitetsnivån för barn och ungdomar med funktionsvariation är i Sverige ungefär 50 % lägre än Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Det finns således ett behov att utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsvariation. LÄS MER

 2. 2. Most efficient Inverse Kinematics algorithm for Quadruped models : Comparing FABRIK to CCD

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matilda Richardsson; [2022]
  Nyckelord :Inverse Kinematics; FABRIK; CCD; Quadrupeds; Computer Graphics;

  Sammanfattning : This paper compares the two heuristic inverse kinematics methods: Forward And Backward Reaching Inverse Kinematics (FABRIK) and Cyclic Coordinate Descent (CCD) in the use cases concerning quadruped models. Unoptimised versions of the two algorithms were implemented into a game engine and evaluated on a quadruped model. LÄS MER

 3. 3. Preferred leg and strength asymmetries : A cross sectional study comparing perceived and measured laterality

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Kung Anna Emelie Persson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to examine the relationship between the degree of self-perceived leg preference and the degree of strength asymmetries in well-trained adults. Method: All tests took place during two separate days at the Swedish School of Sport and Health Sciences. Preferred and non-preferred leg was examined via questionnaires. LÄS MER

 4. 4. En förbättring av arbetsmiljön i samband med ställningsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Simonsson; [2022]
  Nyckelord :Byggnadsställning; arbetsmiljö; olyckor; tillbud; Haki; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Varje år inträffar ungefär 200 olyckor i samband med ställningar enligt Arbetsmiljöverket. Det finns rapporter om stora ställningar som har raserats, men även om fusk med utbildningsbevis. Syftet med examensarbetet är att undersöka olyckor och tillbud i samband med ställningsarbete för att identifiera brister och förbättringsområden. LÄS MER

 5. 5. Produktutveckling av en medicinteknisk arbetstol

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Alex Oskarsdottir; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I syfte att bidra till en högre sysselsättningsgrad och ökad livskvalitet hos individer med kroniska nervsmärtor i ben och rygg har en produktutveckling av en medicintekniskarbetsstol genomförts. Som referensobjekt användes en prototyp som kombinerar funktioner på ett sådant sätt att stolen bidrar till minskad kotkompressionoch minskat tryck över nerver i ben. LÄS MER