Sökning: "Pålfundament"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Pålfundament.

 1. 1. Armering i pålfundament : Effektivare byggprojektering med grafisk programmering

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :August Schmied; Moa Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Parametric Design; Visual Programming; Dynamo; Reinforcement rebar ; Pile Caps; Strut and Tie Model; Autodesk Revit; Structural Design; Parametrisk design; Grafisk programmering; Dynamo; Armering; Pålfundament; Fackverksmodellen; Autodesk Revit; Byggprojektering;

  Sammanfattning : En stor del av projekteringsskedet är framtagandet av bygghandlingar, främst ritningar i 2D. En modernare metod är istället att samla all information om ett byggnadsprojekt i en samordnad 3D-modell, så kallad BIM-modell. LÄS MER

 2. 2. Pålfundament : Jämförelse mellan fackverksmodellen och balkmodellen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jesper Forell; Khaled Hamada; [2018]
  Nyckelord :Pålfundament; Eurokod 2; fackverksmodell; balkmodell; dimensionering; jämförelse.;

  Sammanfattning : Fackverksmodellen är idag den modell som vid dimensionering av pålfundament är vanligast att använda. Det kan finnas tillfällen där en fackverksmodell inte är fördelaktig att dimensionera ett fundament efter, till exempel vid stora pålavstånd då det leder till höga fundament. Pålfundament kan även dimensioneras enligt balkmodellen. LÄS MER

 3. 3. Pålfundament : En studie med olika fackverksmodeller

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Kajsa Lindbladh; Emelie Fahleson; [2015]
  Nyckelord :pålfundament; fackverksmodell; finita element analys; Eurokod; armerad betong;

  Sammanfattning : Fyrpålsfundament har traditionellt utförts med uppbockad jämnt fördelad rutarmering. Efter införandet av de europeiska konstruktionsreglerna, Eurokoderna, rekommenderas att en fackverksmodell tillämpas vid dimensionering av pålfundament. LÄS MER

 4. 4. Pile foundation, calculation method and design tables according to Eurocode

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Författare :Kristoffer Ivarsson; [2013]
  Nyckelord :Pålfundament; Konsolmodellen;

  Sammanfattning : Because of the transition to a common standard for building regulations in Europe called Eurocodes, there is a need to update old reports that was written when old national standards were in use.A pile foundation is needed if the ground beneath a building does not have enough loadbearing capacity. LÄS MER

 5. 5. Dataprogram för beräkning av pålfundament och felslagning av pålar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Thomas Dahlqvist; Mårten Parbrand; [2002]
  Nyckelord :Construction engineering; Felslagning; pålfundament; pålning; Visual Basic; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att producera ett dataprogram som dimensionerar pålfundament samt beräknar felslagning av pålar. Ett pålfundaments funktion är att via pålar överföra laster till berg eller fasta jordlager. LÄS MER