Sökning: "Påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 23629 uppsatser innehållade ordet Påverkan.

 1. 1. EUROSKEPTICISMENS DYNAMIK: SOCIAL KLASS OCH KORRUPTION En kvantitativ studie om korruptionens påverkan på euroskepticism i Central- och Östeuropa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Westerberg; [2024-03-18]
  Nyckelord :Korruption; Euroskepticism; Klasstillhörighet; Attityder; Utilitarism; Centraleuropa; Östeuropa Corruption; Euroscepticism; Social Standing; Attitudes; Utilitarianism; Central Europe; Eastern Europe;

  Sammanfattning : This paper explores the impact of socioeconomic status and the perception of national corruption on Euroscepticism in Central and Eastern Europe. Compared to other studies in this field, this paper stands out by examining how different social groups are affected by the perception of national corruption. Analyzing data from the Eurobarometer 97. LÄS MER

 2. 2. ATT FÅ DE OINTRESSERADE ATT RÖSTA En kvantitativ analys av valkompassers påverkan på sambandet mellan politiskt intresse för EU och valdeltagande i Europaparlamentsval

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Ekhammar; [2024-03-18]
  Nyckelord :Valdeltagande; Europaparlamentsval; Sverige; Politiskt intresse; EU; Valkompasser; Mobiliserande; Den rationella väljaren;

  Sammanfattning : The disparity in voter turnout between the Swedish European Parliament election and the national election ranks among the most significant within the European Union. Prior research suggests that the individuals responsible for this discrepancy, referred to as 'EU-only abstainers,' are partly influenced by a lack of interest in EU affairs. LÄS MER

 3. 3. ”INGEN VILL JU HA EN SHORT GUY”. En kvalitativ intervjustudie om hur unga män uppfattar och upplever sig påverkas av utseendenormer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Nilsson; Claudia Saksa; [2024-03-12]
  Nyckelord :Utseendeideal; skönhetsideal; sociala medier; Instagram; unga män; påverkan; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Throughout history, beauty ideals have existed as a societal construct, but the recent phenomenon lies in the rapid and widespread dissemination of these ideals through social media. Platforms like Instagram encourage user interaction, fostering a specific type of content. LÄS MER

 4. 4. Effekten av EUs utsläppsrättssystem på företags lönsamhet och utsläpp av växthusgaser: En studie av fyra svenska noterade företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Munck; Filip Åkersten; [2024-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att minska växthusgasutsläppen inom EU har det införts ett handelssystem för utsläppsrätter. Detta prissätter utsläpp av växthusgaser och resulterar i en kostnad för företagen som är inkluderade i systemet. EU ger varje år ut gratis utsläppsrätter till företagen inom systemet. LÄS MER

 5. 5. Partipolitiskt engagerade individers upplevelser av sin politiska påverkan genom sociala medier. En kvalitativ intervjustudie av unga vuxna svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tilly Hild; [2024-03-06]
  Nyckelord :“Political efficacy”; politisk påverkan; politiskt deltagande; sociala medier; unga vuxna; “connective action”; “collective action”; beständighet;

  Sammanfattning : The younger generation of today engages less in conventional political practices than previous generations when they were young (Dezelan, 2023, p.6). LÄS MER